THONGVANH MR Vaj
THONGVANH MR Vaj

ສາທາລານາລັດປະຊາທີປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສັນຕີພາເອກະລາດປະຊາທີປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ອີໃສການສໍລາດບາງຫລເຫັນແກ່ຕົວອາໄສ ໜາ້ທີວຽກສຳຄັນຂອງພັກລັດສວຍໂອກາດຕັງ້ໃຈລັກພົນໂປຣໂມສັນທັງໝົດໄນວັນທີ20/7/2017ສະແດງAnderoid4.4.2T17.0Build/HuaweiMediapad ເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານມາເທົາໃດມັນຕອນເອົາໝົດຄັ້າງລາ້ສຸດຂໍ້ຕົກລົງສົງທີຕັັ້ງເມືອງຮຸນເສັນແວງ20,155,2707,101,4700934ແຕ່ມັນໂອນວຽງຈັນອີເປ11584,93,106ຫລັງພຈາກ15/11/2017ເປັນຊືບັນຊີຂອງຂອ້ຍເປັນຂອງມັນເວລາ13:21ແລະລະຫັດບັນຊີ..ດັງນັ້ຖາ້ບຸກຄົນແນວນີ້ຢຸໄດ້ຕໍຜົນເສຍຫາຍແນວທາງການເມືອງຂອງພັກແລະລັດຢາງໃຫຍ່ຫລວງ.ດັງນັ້ນຂາ້ພະເຈົ້າປົກປອ້ງກຽດສັກສີພັກແລະລັດພອມ້ປະຊາຊົນທັງໝົດ.ປະເທດຊາດສາ້ງບໍກາ້ວ40ປານປີຍອນ້ຄົນແນວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊືແລະນາມສາກູນທອງວັນອາຍູ55ປີປະຊາຊົນໂພນສະຫວາດເມືອງຮູນຂໍສົງເລືອງນີ້ເຖີງອົງການນຳດຳເນີນແລະເອົາຜົນລັບທັງໝົດໂອນເຂົ້າບັນຊິທະນາຄານການຄ້າໄຫ້ດວຍ້(.ໝາຍເຫດບໍົງຊື້ອົງການທີກຽວ)ຖາ້ເຫັນກ໋ໄຫ້ຄວາມເປັນທຳໄຫ້ຂາ້ດວ້ຍ.

10 หลายเดือนก่อน
siam bulldog
siam bulldog

ข่าวจากมติชั่ว ไม่รู้จริงเท็จ แต่เรื่องยุให้รำตำให้รั่ว แมร่งเก่ง!

2 ปีที่แล้ว
Satapun Juntarahussadee
Satapun Juntarahussadee

the hel(l)met show หายไปไหน

2 ปีที่แล้ว
Monchai Suktanan
Monchai Suktanan

กรุณาupload the hel(l)met showทันทีภายหลังที่ออกอากาศจะได้downloadใว้ดูครับ(อย่าให้ข้ามวันข้ามคืนนะครับ)

3 ปีที่แล้ว
BiG หมาผม
BiG หมาผม

ไอ้สัสข่าวมติชนกูขอระบายหน่อย มึง ใช่ สื่อมวลชนไหม กุเห็นคลิปแต่ละคลิปตั้งชื่อไม่ตรงกับเนื้อหาเลย รู้ไหม!!!!มันทำให้คนเข้าใจผิดสับสนแตกแยก ไร้ซึ่งคุณภาพ กูกูกูอุสาโง่คิดว่าดีมาตลอด ถถถถถุ

3 ปีที่แล้ว
ลมพัดชายเขา เงาลอดหลืบผา
ลมพัดชายเขา เงาลอดหลืบผา

#ขอระบาย หนูโดนครูหลอกลวง (6/2/58) เรื่องนี้ยุติลงด้วยดีแล้วครับ ทั้งน้องและอาจารย์ตกลงกันได้แล้วว่าจะทำยังไงต่อไปและตอนนี้ก็ได้ผลสรุปที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแล้ว คนผิดต้องได้รับโทษ และเพื่อเป็นผลที่ดีต่ออนาคตของน้องให้เรื่องทุกอย่างจบนะครับ

3 ปีที่แล้ว
Mekz Connecting
Mekz Connecting

อยากให้มีช่อง matichonTV ออกมาจริงๆซะทีครับ รอดูอยู่ หวังว่าจะเข้มข้นเหมือนบนหนังสือพิมพ์นะครับ

6 ปีที่แล้ว