GMAIL PROM
GMAIL PROM

ควรจะทำเพลย์ลิสของแต่ละวันด้วยนะครับ เหมือนรายการข่าวข้นคนเนชั่น จะสะดวกในการรับชมมากขึ้นครับ

2 ปีที่แล้ว
BENCHAWAN AROONSATHIT
BENCHAWAN AROONSATHIT

อยากให้ช่วยทำเป็น "เพลย์ลิสต์" ต่อด้วยคะ เพราะชอบฟังยาว ๆ คะ ไม่ต้องคอยมานั่งกดเมื่อจบตอนคะ ขอบคุณมากๆ คะ จาก คนเป็นอัมพาตช่วงล่าง

3 ปีที่แล้ว