พักวง3มื้อโชคหมานๆครับทีมงานสาวน้อย

Warapond Lakthong
Warapond Lakthong

5หมื่นซับไวๆเด่อจ้า

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ขอบคุณครับผม

5 วันที่ผ่านมา
Walida Maneeporn
Walida Maneeporn

สวีดัดสวัสดีจ้าอาจารย์หรอยสบายบ่อจ้า

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

5 วันที่ผ่านมา
สุรพงษ์ ทับแสนลี
สุรพงษ์ ทับแสนลี

ลูกพี่ผมเราตลกบ่เซาเนาะ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

5 วันที่ผ่านมา
Pai Mk
Pai Mk

หาเก็บเห็ดขมจารหรอยช่วงนี้กำลังออกหลาย

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

เก็นทางใด่ล่ะคับ

5 วันที่ผ่านมา
yamagu toyota
yamagu toyota

จารรักษาสุขภาพแน่เด้อ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ขอบคุณครับผม

5 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

อ้ายหรอยหยุดสามมื้อบ่ไปบ้านบ่อยากเห็นไปหาปลาเอาน้องคาบอยเว้าคักๆๆกะคือต้มมาม่าอาหารญี่ปุ่น55

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

บ่ได้กลับจ้า

5 วันที่ผ่านมา
สิทธิเดช สีหมอก
สิทธิเดช สีหมอก

จารย์หรอยบ่ไปบ้านติ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

บ่คับ

5 วันที่ผ่านมา
นางสมสวย สุขอ้วน
นางสมสวย สุขอ้วน

😙😙😙😙

6 วันที่ผ่านมา
janjira konjanda
janjira konjanda

หยุดหลายมื่อคือบ่ชวนปุ๊กลุกกับยายโต่ยไปเล่นบ้านนำแหน่จารย์หรอย

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😊😊😊

6 วันที่ผ่านมา
อภิพัทร์ กัลยาณมิตร
อภิพัทร์ กัลยาณมิตร

พัก..ผ่อนให้มีความสูข...นะจารย์หรอย....สู้ๆรวยๆเด้อคับ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
Vichaien Taluptaisong
Vichaien Taluptaisong

ไปทุกบ้านเรยบ่คับจ่าหรอย😁😁😁😁😁😁

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
Narinthara Kamet
Narinthara Kamet

เดินทางปลอดภัย ทุกคนทุกท่าน

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘😘

6 วันที่ผ่านมา
Atcharaphon Berchtold
Atcharaphon Berchtold

พักสามมื่อคือสิสนุกเลาะเนาะจารหลอย

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
Fhtyu Tufghj
Fhtyu Tufghj

หยุดสามมื้อจารหรอยกลับศาลยุติคับ55

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

555😅😅

6 วันที่ผ่านมา
สิริพงศ์ จงพูนกลาง
สิริพงศ์ จงพูนกลาง

สวัสดีครับจารหรอย.จารหรอยหยุด3มื่อพาเลาะแนเด้อเปนกำลังใจไห่ตลอดจารหรอย

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
Lam Lam
Lam Lam

ฮอดห้ามื่นชับไวๆเด้อคัป มั่นเฮัดคีปดุๆสุ้ๆๆ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ขอบคุณครับผม

6 วันที่ผ่านมา
Ratchaneekorn Sowichai
Ratchaneekorn Sowichai

ผู้อี่นกะกับบ้านหาลูกหาเมียอ้ายกะไปหาเมียอ้ายตั่วสิไปหาแต่เพี่อนนั้นบ่

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

เมียยุใสอีก

6 วันที่ผ่านมา
Ratchaneekorn Sowichai
Ratchaneekorn Sowichai

กับบ้านหาครอบครัวติอ้ายคึนนอปุกลุกทำตาพริบๆๆ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
Ratchaneekorn Sowichai
Ratchaneekorn Sowichai

สบายได่พักมันเหนี่อยนออ้าย

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับ

6 วันที่ผ่านมา
ดวงจันทร์ นาสังข์
ดวงจันทร์ นาสังข์

พัก3สามมื่อกะพักผ่อนหลายๆเด้อจ้าจารหรอยพร้อมทีมงานสาวน้อยทุกคนหละจ้า

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
วาที รักเดียว
วาที รักเดียว

จารหลอยลงคลิปยาวๆแหน่

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
Somporn Kengphai
Somporn Kengphai

หยุด3มื้อหาถ่ายอิหยังกะได้ลงให่เบิ่งแน่เด้อจารย์หรอย เป็นกำลังใจให่เด้อทีมงานสาวนัอยฯ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
อธิท์ยาดา พรรัตณ์
อธิท์ยาดา พรรัตณ์

พ่อยุทธเลารู้จักเก็็บรู้จักเมี้ยนเลาบ่ทุกข์ตอนแก่เด้

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘

6 วันที่ผ่านมา
Chalerm Tak
Chalerm Tak

มาลำไกล้บ้านเลยครับ

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😊😊

6 วันที่ผ่านมา
Gm แน่
Gm แน่

บอกหวยแน่ปุ๊กลุด

7 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

บ้านพ่อยุทธสวยและใหญ่ดีคัก

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘😘

6 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

อ้ายหรอยบ่พักบ้านพักสาวน้อยบ่คะถึงไปเช่าบ้านอยู่

7 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน มาคักแท้อินดิ้คัก55

6 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

เช่าบ้านจ้า

6 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

อ้ายไหมไทย

7 วันที่ผ่านมา
Endless Rain
Endless Rain

อ้ายหรอยไปถ่ายคลิปน้องคาบอยไปหาของป่าลงคลิปให้เบิ่งนําเด้อ

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
Supranee Dick
Supranee Dick

สวัสดีจ้าอ้ายหรอย

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ครับผม

6 วันที่ผ่านมา
ครอบครัว กินเที่ยว
ครอบครัว กินเที่ยว

พัก3มื้อ จ๊วดด😅ยุบ้านครับอาจาร นอนเว้น😄😄

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😊😊😊😅😅

6 วันที่ผ่านมา
คนบ้าน นอก
คนบ้าน นอก

หยุดสิไปเลาะทางดั๋ยจารหลอย

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ขอนแก่นคับ

6 วันที่ผ่านมา
Sab Gu Ha
Sab Gu Ha

ไปพักแถวไดครับ ลงคลิปไหดูแนเด้อ จารย์หรอย

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับ

6 วันที่ผ่านมา
ต้อม FCบ่าวโจยายแหลม
ต้อม FCบ่าวโจยายแหลม

หยุดหลายมื่อกะพักผ่อนแนเด้อแล้วกะเลาะหาแนวมาให่เบี่งนำแนบ่ดั้ยเบี่งข่อยสินอนบ่หลับ555

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

คับผม

6 วันที่ผ่านมา
ณิชาภัทร แอนนา เนียมทอง
ณิชาภัทร แอนนา เนียมทอง

สวัสดีจ้าจารย๋หรอยกลับบ้านแบะจ้าจานรผย๋พักผ่อนให้มีแต่ความสุขจ้า

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

เลาะยุแถวขอนแก่นนิล่ะครับ

6 วันที่ผ่านมา
pienpetch muangmungkoon
pienpetch muangmungkoon

เก๊บอีปูไลฟ์สดแหน่เด้อจารย์หรอย

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😊😊

6 วันที่ผ่านมา
เอกชัย สิงเสนา
เอกชัย สิงเสนา

มักแต่มือกองนิล่ะ

7 วันที่ผ่านมา
นัฐทิว ณ. จังงัง
นัฐทิว ณ. จังงัง

จารหรอยละไปสัยละ❤️❤️❤️

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

เข้าขอนแก่นคับ

6 วันที่ผ่านมา
บักหล่า คนสุดท้อว
บักหล่า คนสุดท้อว

หวัดดี จารหรอย แล้วจารหรอยละคับ หยุดสามมื้อไปไสน้อ

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

บ่ได้ไปใสคับ

6 วันที่ผ่านมา
ต๋อยหล๋อย ไผครับ
ต๋อยหล๋อย ไผครับ

มากินข้าวครับอ้ายมื้อนี้เมนูไก่ต้มโคก แชบๆครับอ้าย

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘😘

6 วันที่ผ่านมา
bumble bee
bumble bee

หวัดดีจ้าอ้ายจารย์หรอย. พักสามมื้อ ไปเก็บคลิปวิวสวยๆ แบบชาวบ้านๆ แนเด้อจ้า. รอชมยุจ้า.❤️❤️❤️😍😍😍😂😂

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

ยุขอนแก่นครับ

6 วันที่ผ่านมา
ปรีชา นาดี
ปรีชา นาดี

🙏🙏🙏3มื้อพักผ่อนแหน่เด้อคับจารหรอยอย่าไปแต่เลาะหลายคับ😀❤❤❤

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
หมูปิ้ง หมูปิ้ง
หมูปิ้ง หมูปิ้ง

ขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนเด้อจาร

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘

6 วันที่ผ่านมา
ยักษ์ นครดุง
ยักษ์ นครดุง

ไปหาจูดบั้งไฟนำพ่อแหลม

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😅😅😅

6 วันที่ผ่านมา
ณคร หนองคาย
ณคร หนองคาย

เม้นแรก

7 วันที่ผ่านมา
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน
หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

😘😘😘

6 วันที่ผ่านมา

ต่อไป

บุกค่ายบั้งไฟใหญ่ อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด (ค่ายเทพเวลา)

10:24

บุกค่ายบั้งไฟใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด (ค่ายเทพเวลา)

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 46 000

กินข้าวหลังเวทีเฮฮา กับปุ๊กลุกคึดยากสิได้เป็นนางเอก

05:58

กินข้าวหลังเวทีเฮฮา กับปุ๊กลุกคึดยากสิได้เป็นนางเอก

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 14 000

เลาะอาณาจักรบ้านตอง5 ในวันหยุด💃🕺🧐🤩🤩

21:37

เลาะอาณาจักรบ้านตอง5 ในวันหยุด💃🕺🧐🤩🤩

วิ สุพิศตรา เสียงอิสาน

มุมมอง 35 000

ASMR | Intense Ear Attention - Sounds for Sleep | 60fps

21:22

ฮอดบ้านงานแล้วเด้อครับ  ณ. อ.จัสตุฯ ร้อยเอ็ด

10:03

ฮอดบ้านงานแล้วเด้อครับ ณ. อ.จัสตุฯ ร้อยเอ็ด

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 30 000

บักจีเหลินเจ้าของเพลงดัง184ล้านวิว อาบน้ำให้หนุ่มโจ!!!!

00:56

บักจีเหลินเจ้าของเพลงดัง184ล้านวิว อาบน้ำให้หนุ่มโจ!!!!

ลําเพลินเต้ยสะเดิด สาวน้อยเพชรบ้านแพง

มุมมอง 36 000

#สาธิตโชว์การปอกทุเรียนที่เมืองลาว ฮาอีกแล้วไปดู

30:35

#สาธิตโชว์การปอกทุเรียนที่เมืองลาว ฮาอีกแล้วไปดู

เซียงเพ้วเมืองสกล จ๊วดเดอะซีรี่ย์

มุมมอง 84 000

เมนูวันพักผ่อน ทีมงานนักดนตรีขอนแก่น(ทีมงานเก่าจารย์หรอย)

07:14

เมนูวันพักผ่อน ทีมงานนักดนตรีขอนแก่น(ทีมงานเก่าจารย์หรอย)

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 12 000

พาเบิ่งอีกหนึ่งประเพณีของคนอิสานบ้านเฮา (แห่กลองตุ้ม)

07:14

พาเบิ่งอีกหนึ่งประเพณีของคนอิสานบ้านเฮา (แห่กลองตุ้ม)

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 13 000

ไปยามยายแหลม

10:09

ไปยามยายแหลม

ทุลักทุเล สตูดิโอ

มุมมอง 33 000

มาเอาบุญบ้าน บ้านอ้ายยุทธ เพชรบ้านแพง

06:58

มาเอาบุญบ้าน บ้านอ้ายยุทธ เพชรบ้านแพง

หรอย พาเลาะ เว้านัวหัวม่วน เดินตามฮอยอิสาน

มุมมอง 33 000

iOS 13 Changes Everything! 25 Confirmed Features!

10:12

iOS 13 Changes Everything! 25 Confirmed Features!

EverythingApplePro

มุมมอง 848 534

I Re-Created A Squishy | Squishies in Real Life

14:22

I Re-Created A Squishy | Squishies in Real Life

Moriah Elizabeth

มุมมอง 2 133 070

LAST TO LEAVE SNAKE PIT WINS THEIR YOUTUBE CHANNELS!

31:17

Our First Night In Our New House Didn't Go As Planned...

19:35

Our First Night In Our New House Didn't Go As Planned...

The LaBrant Fam

มุมมอง 3 252 509

Eugene's Guide To Every Hair Product

17:36

Eugene's Guide To Every Hair Product

The Try Guys

มุมมอง 1 450 385

OnePlus 7 Pro Unboxing - It's ALL SCREEN

16:11

OnePlus 7 Pro Unboxing - It's ALL SCREEN

Unbox Therapy

มุมมอง 4 523 675

We Teach Our Dad INTERNET SLANG - Merrell Twins

20:59

We Teach Our Dad INTERNET SLANG - Merrell Twins

merrelltwins

มุมมอง 551 585

Pro Chef Tries Pancake Art for the First Time | Bon Appétit

23:49