หม่อมก้อย หาบยุ้งข้าวอีกแล้ว หม่อมนุัยเลย ไม่รู้หลบไปนั่งมุมไหน

ต่อไป