อ.สุจินต์-มูลนิธิบ้านธัมมะ ด่า ครูบาบุญชุ่ม มอมเมาประชาชน หลอกลวงว่าเป็นผู้วิเศษ

BuddhaThailand
BuddhaThailand

มาฟัง พระครูบาบุญชุ่ม เทศน์บ้าง ตอนออกจากเข้ากรรมปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน https://www.youtube.com/watch?v=GSwU01nKH-o

2 หลายเดือนก่อน
Nantong Heng Heng
Nantong Heng  Heng

ครูบา ทำตามแนวครูบา อาจารย์สุจินต์ทำแบบตน อาจมีทั้งถูกผฺิด แต่ พระคุณเจ้าทั้งสอง ถ้า เป็นยุยงแตกกัน อนันตริยกัมมอกุสลาธัมมานะครับ

12 วันที่ผ่านมา
ไม่อยู่ คน
ไม่อยู่ คน

BuddhaThailand

หลายเดือนก่อน
สุชาดา ม่วงประเสริฐ
สุชาดา ม่วงประเสริฐ

BuddhaThailand cartoon icon

2 หลายเดือนก่อน
สายฟ้า สายฝน
สายฟ้า สายฝน

แกจิตไม่ปกติ

2 วันที่ผ่านมา
สายฟ้า สายฝน
สายฟ้า สายฝน

ผมฟังแกมา 40 ปี คือฟังบ้างไม่ฟังบ้าง สมัยนั้นไม่มียูทูฟ จึงไม่เหนหน้าแก พอเหนแล้วเฮ้อ......ผมไม่เคยสัททาแกเลย เพราะแกเก่งกว่าพระพุทธเจ้า

2 วันที่ผ่านมา
สายฟ้า สายฝน
สายฟ้า สายฝน

ครับ นางสุจิน แกบ้าแล้ว

2 วันที่ผ่านมา
นอกตํารา GoGo
นอกตํารา GoGo

ผมเชื่อหลวงปู่นะ ผมเคยบวชมา. ผมเคยเจอพระปฎิบัติดี แบบท่านมา ที่มีวาระจิต ประเทศไทย พระที่ปฏิบัติดียังมีอยํุมาก. พระที่ไม่ดีก็มี แต่ที่เปนข่าวนะ ส่วนน้อย. ..พระประเทศไทย 300000. รูป. ที่เปนข่าว. 100ก่าวรูป. ถึง200 รุป. ผมเชื่อหลวงปู่ครุบา บุญชุ่ม

3 วันที่ผ่านมา
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ

☆ ความจริง คือธรรมะ คนดีทำดีได้ คนชั่วก็ทำดีได้ (สร้างภาพ) คนดีงดทำชั่ว คนชั่วชอบทำชั่ว (ดูไปถึงเจตนาภายใน) https://youtu.be/akvdnNp_UKQ (ปักหมุด) ยายสุจินต์ แฝงตัวสอนธรรม ฆราวาส..มุสา คิดสอนพระ แท้จริง พวกนอกศาสนาพุทธ ทำลายสำนักปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีสำนักปฏิบัติ วัดก็ไม่มี ถ้าไม่มีวัด ก็ไม่มีใครบวช ก็ไม่มีใครทำบุญ แผนคุมกำเนิดพุทธ กาฝากทำลายของแท้จริง https://www.dhammahome.com/video/topic/2104 (ปักหมุด) แผนอิสลาม คุมกำเนิดวัด ต้องกำจัดสำนักปฏิบัติธรรม ทั้งหมดก่อน ถ้าไม่มีสำนักสงฆ์ ต่อไปก็ไม่มีวัด ก็ไม่มีคนมาบวชพระ ก็ไม่มีคนไปทำบุญ แค่นี้พุทธก็ดับสูญจากประเทศไทย อย่าบอกใครเชียว.. ให้เอาบ้านแทนวัด ☆ พระรับเงิน ต้องเป็นมิจฉาชีพทั้งหมด จริงหรือไม่ https://youtu.be/dxsOMfCrT1U ต้องดูที่เจตนา ว่านำไปใช้ทำดีหรือทำบาป สุจินต์จะเหมาเอง ว่าพระทั้งหมดต้องเลว ด่าพระสมณะ ว่าเป็นคนชั่ว เป็นโจร ยายสุจินต์คนนี้ คือคนมุสา ทุศีล แล้วพระป่วยอาพาธ เดินทาง เคยมาออกสักบาทหรือ.. !! (ดอกบัว) ห้ามคนอื่นให้ทาน ชื่อว่าทำลายบุญผู้ให้ทาน ทำลายลาภผู้รับทาน และทำตัวเองขาดไปจากความดี ตายไปจากความดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า วัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นที่ให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน ๓ คน ๓ คนคือใคร คือ 1.ทำอันตรายต่อบุญของทายก(ผู้ให้ทาน) 2.ทำอันตรายต่อลาภของปฏิคาหก(ผู้รับทาน) 3 ตัวเอง นั้นชื่อว่าถูกก่น (ขุดรากคือความดี) และถูกประหาร (ตายไปจากความดี) เสียก่อนแล้ว วัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นที่ให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน ๓ คนทำร้ายต่อคน ๓ คนนี้ เปลียบดั่ง โจรที่ดักจี้ปล้นทรัพย์คนเดินทาง ติก. อํ. ๒๐/๒๐๕/๔๙๗. (ดอกบัว) กลับไปดู..หัวใจพุทธศาสนา ข้อ 2 งดชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส 1 ของที่ให้บริสุทธิ์ 2 ผู้รับบริสุทธิ์ 3 ผู้ให้บริสุทธิ์ บุญเกิดทันทีแล้ว พร้อมเจตนาเป็นบุญกุศล ก่อนให้ ขณะให้ หลังให้ นี้เป็นบุญ คือการทำดี ☆ สอนธรรม หรือบิดเบือนธรรม ถ้ามองออก บ้านธัมมะ คือโจรปล้นพุทธศาสนาเสียเอง https://youtu.be/0UsCnrJXSHU https://youtu.be/ZCZp3TyvYZI สุจินต์: บวชเพื่ออะไร "อยาก"..ได้บุญ ไม่ได้บุญ งั้น แล้ว"อยาก"ทานข้าว เป็นบาป หรือไร.... "อยาก"กตัญญูพ่อแม่ เป็นบาป หรือไร... จะเชื่อปุถุชน หรือเชื่อพระพุทธองค์ พระองค์สละสมบัติและเป็นพระราชา เพื่อออกบวช สุจินต์: ไปวัดกันทำไม อยู่บ้านมิดีกว่า ฝึกตนเองได้ จะเชื่อปุถุชน หรือเชื่อพระพุทธองค์ บุคคลใดนำพาพ่อแม่มาวัดปฏิบัติธรรม ถือว่าได้ทดแทนคุณ ครบบริบูรณ์ อย่าปกปิดความจริง งั้น ถ้าอยากเรียนหมอ จะต้องไปเรียนพยาบาล มาก่อน หรือไร... ธรรมะคือความจริง ความจริงคือธรรมะ ☆ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา พระศีล 227 ข้อ ถึงสอนศีล 227 ได้ คนมีศีล 5 ย่อมไม่..รู้แจ้งศีลที่มากกว่าได้ คนที่ตั้งใจบวช ตั้งใจรักษาศีล จึงต้องเป็นหน้าที่ให้พระสอน ไม่ใช่..ให้โยมสอน ขาดความละเอียด ลึกซึ้ง อีกมากมาย ระวัง โดนอำพราง หลอกห้าม..ว่าอย่าบวช ตย.เช่น คนอยากเรียน ปริญญา ตรีโทเอก แต่ดันไปเรียนกับ เด็ก ป.4 เรียนยังไง ก็ได้ความรู้อยู่แค่นั้น @ทำบุญ กับพระพุทธเจ้า ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระปัจเจก @ทำบุญ กับพระปัจเจก ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระอรหันต์ @ทำบุญ กับพระอรหันต์ ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระอานาคามี @ทำบุญ กับพระอานาคามี ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระสกิทาคา @ทำบุญ กับพระสกิทาคา ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระโสดาบัน @ทำบุญ กับพระโสดาบัน ได้บุญมากกว่า ทำบุญกับเณร @ทำบุญ กับเณร ได้บุญมากกว่า ผู้มีศีล 8 @ทำบุญ กับผู้มีศีล 8 ได้บุญมากกว่า ผู้มีศีล 5 @ทำบุญ กับผู้มีศีล 5 ได้บุญมากกว่า ผู้ไม่มีศีล คำสอนนี้ จะปกปิด เพื่ออย่างไร... มีปัญญาแล้ว ย่อมไม่สงสัยหลักความจริงนี้

3 วันที่ผ่านมา
รวยแต่เคือ เฮงๆ
รวยแต่เคือ เฮงๆ

พระผู้ตัดแล้วเขาจะสนใจในความดีเณรคำพธุโธนิกรจันตะนิกรเป็นผู้กำดีนอตับยังเป็นมนุษย์ไม่มีทางจะตัดใด้ตราบใดยังมีอะคะติต่อกันเจิรญพร

3 วันที่ผ่านมา
พลังเงียบ กิตติ
พลังเงียบ กิตติ

สนับสนุนป้า

5 วันที่ผ่านมา
ณัฐวุฒิ ฐานะวโร
ณัฐวุฒิ ฐานะวโร

บ้านธรรมะหรือทำโม้ทำมั่วครับ

7 วันที่ผ่านมา
บุญถม หอมวงษ์
บุญถม หอมวงษ์

ฝากไว้ว่า อ่านให้มาก ฟังให้มาก

7 วันที่ผ่านมา
บุญถม หอมวงษ์
บุญถม หอมวงษ์

ศีล8 ยังไม่รู้เลย คุณ2คนที่ห่มผ้าเหลือง

7 วันที่ผ่านมา
บุญถม หอมวงษ์
บุญถม หอมวงษ์

คนห่มผ้าเหลือง2คน

7 วันที่ผ่านมา
บุญถม หอมวงษ์
บุญถม หอมวงษ์

ไปฟังอ.สุจินต์ล่าสุดที่ไต้หวัน ยิ่งรู้ว่าท่านความรู้เท่า หางอึ่ง

7 วันที่ผ่านมา
Sumongkol Veerachartyanukul
Sumongkol Veerachartyanukul

ผิดมหาศีลชัดเจน ที่ครูบาบุญชุ่มไปทำพิธีหน้าถ้ำ ผิดศีลอย่างชัดเจน

11 วันที่ผ่านมา
นิรัน ตุ้มสุวรรณ์
นิรัน ตุ้มสุวรรณ์

อายชาวโลกมาก.ที่พระสงฆ์ออกมาพูดออกสื่อแบบนี้.ถืออหิงสาปอ่ยวางไม่ใด้หราหลวงพี่หยุดเถอะ อาย

12 วันที่ผ่านมา
Pattravee Hatcher
Pattravee Hatcher

อีแก่นี่ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ได้ตาย..อีดอกเสือกจะมาสอนคนอื่นมึงสอนตัวเองก่อนดีไหม

12 วันที่ผ่านมา
Muhammad Ali
Muhammad Ali

ถูกต้องครับพวกศาสนาคริสต์นี้มันแอบอ้างทำลายพุทธศาสนาจริงๆพระอาจารย์สองท่านนี้แฉได้ถูกต้องครับ

12 วันที่ผ่านมา
Muhammad Ali
Muhammad Ali

ยายสุจินต์ศาสนานอกรีต

12 วันที่ผ่านมา
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ

https://youtu.be/73Ww901N-lA ☆ ยายนี่ ชั่วช้ามาก ใช้อธรรมเป็นธรรม สร้างวัด สร้างบุญ สร้างความดี หลอกไม่ต้องทำ..ทั้งสิ้น ไม่ได้บุญ ยายนี่ ต้องใช้เงินไหม ใช้บ้านไหม ใช้รถเดินทางไหม..! ยายนี่ ไม่ต้องใช้เงินค่าเดินทางหรือ ไม่ต้องใช้เงินสร้างบ้านหรือ บอกชาวบ้านสิ ไม่ต้องใช้เงินพักโรงแรม ไม่ต้องใช้เงินเข้าโรงพยาบาล นั่งรถ เครื่องบิน อย่าใช้เงินสิ เดินไปสิ อยากทำบุญ ไม่ได้บุญ "ความอยาก" คือกิเลส สอนมั่วๆ "อยากทำดี..ไม่ได้ดี"สอนผิด หลอกลวง อยากทานข้าว ผิดหรือ อยากมีชีวิต ผิดหรือ อยากกตัญญูพ่อแม่ ผิดหรือ อยากเป็นพระอรหันต์ ผิดหรือ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ผิดหรือ ใช้สมองหรือหัวนิ้วโป้งเท้า..คิด ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับ..เจตนา ว่า เจตนาทำดี หรือ เจตนาทำชั่ว ไปทบทวน หัวใจพุทธศาสนา เข้าใจหรือไม่

12 วันที่ผ่านมา
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ
ธรรมะคือธรรมชาติ มีแต่พระพุทธพจน์ พุทธวจนะ

https://youtu.be/akvdnNp_UKQ ☆ ยายสุจินต์ แฝงตัวสอนธรรม ฆราวาส..มุสา คิดทำลายพระอริยะ แท้จริง พวกนอกศาสนาพุทธ ทำลายสำนักปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีสำนักปฏิบัติ วัดก็ไม่มี ถ้าไม่มีวัด ก็ไม่มีคนบวช ก็ไม่มีใครทำบุญ ล้างสมองให้อยู่ที่บ้าน แผนคุมกำเนิดพุทธ กาฝากทำลายของแท้จริง https://www.dhammahome.com/video/topic/2104 (ปักหมุด) แผนอิสลาม คุมกำเนิดวัด ต้องกำจัดสำนักปฏิบัติธรรม ทั้งหมดก่อน ถ้าไม่มีสำนักสงฆ์ ต่อไปก็ไม่มีวัด ก็ไม่มีคนมาบวชพระ ก็ไม่มีคนไปทำบุญ แค่นี้พุทธก็ดับสูญจากประเทศไทย อย่าบอกใครเชียว.. ให้เอาบ้านแทนวัด

12 วันที่ผ่านมา
ปรเมศร์ กิ่งเพชรรัตน์
ปรเมศร์ กิ่งเพชรรัตน์

มาช่วยกันประนามยายป้ามหาภัยครับ ทำแบบนี้พุทธศาสสนาจะเสื่อม ผมก็ไม่เข้าใจว่าปล่อยกันไว้ได้อย่างไร

13 วันที่ผ่านมา
ราตรี พันธ์หนองหว้า
ราตรี พันธ์หนองหว้า

สาธุๆๆ

15 วันที่ผ่านมา
Nat Nat
Nat Nat

อีเหี้ยแก่นี่แค่นักวิชาการเอาแต่อ่านพระธรรมแล้วมาด่าคนอื่นที่ไม่เหนเหมือนตัวนึกว่าตัวเก่งรู้ทุกอักขระ แล้วเอามาหากินเปนนักบรรยาย อิดอกแก่

15 วันที่ผ่านมา
วรวุฒ สุขเลิศ
วรวุฒ สุขเลิศ

อ.อสุจิณโณ ไม่มีธรรมมะสักคำในใจมีแต่ทิฐฐิมานะถือตัวอวดรู้สัญญาคนอื่นโง่หมดตัวเองโง่มองไม่เห็นตายก็เป็นเปรตดังตัวเองว่าเขา

17 วันที่ผ่านมา
Natthawut Hongchan
Natthawut Hongchan

แม่สุจินไปติดกับเขาหรือเนี่ย

17 วันที่ผ่านมา
Be Be
Be Be

ใช้คำส่า"ด่า" เกินไปมั้ง อ.สุจินต์ ท่านเป็นผู้ดี ท่านปฏิยัติธรรม ท่านไม่เคยด่าใครท่านสาธยายธรรมที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามท่านมา 60 ปีแล้ว

18 วันที่ผ่านมา
หมอลํา การเกษตร
หมอลํา การเกษตร

เขาทำงานเป็นทีม โยนคำถาม คำตอบกันเอง ให้คนอื่นจนมุม

18 วันที่ผ่านมา
โด่ง นิรันดร
โด่ง นิรันดร

ทำไงจะจัดการกับนางสุจินต์ได้

18 วันที่ผ่านมา
ทหารบก พ่ายรัก
ทหารบก พ่ายรัก

ยายสุจินต์รู้ไม่จริงถ้ารู้จริงจะไม่พูดเช่นนี้กรรมคือการกระทำครูบาชุ่มท่านทำดีด้วยจิตที่เมตตาและท่านก็ได้ปฏิสัมภิธาญาณสมาธิขั้นสูงด้วยยสุจินต์ไม่เคยปฏิบัติย่อมไม่รู้เกี่ยวกับอำนาจของจิตสิ่งเหล่านี้มีมานนานตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันนี้ยายสุจินต์อวดโง่ให้คนโง่ฟัง

18 วันที่ผ่านมา
Sumit Yamanee
Sumit Yamanee

ล้านนาเขาเป็นพฺทธแบบล้านนาวงค์มีพระไตรปิฎกเป็นของตนเอง..พระไตรปิฎ

19 วันที่ผ่านมา
Tanapont Nampai
Tanapont Nampai

ท่านทั้งหลาย จงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอน คอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ ใบลานเปล่าๆ โดยไม่สนใจ พิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐ ที่มีอยู่กับตัว แต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียว ซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นสมบัติของตน ด้วยความเข้าใจผิด ว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว ทั้งๆที่กิเลส ยังกองเต็มหัวใจ ยิ่งกว่าภูเขาไฟ มิได้ลดน้อยลงบ้างเลย จงพากันมีสติระวังตัว..อย่าให้คนประเภทใบลานเปล่าๆไม่มีธรรม อันเป็นสมบัติของตัวเอง อย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย... ##หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต# (ยกตัวอย่างเทียบนะ จบทฤษฏีมีใบสูงช่างยนต์เก่งสอนเก่งออกแบบรู้หมด แต่ซ่อมไม่ถนัด ตรงข้าม จบ ป.4 ซ่อมจากลูกน้องจนเปิดอู่ซ่อมเอง ซ่อมได้เร็วทุกรูปแบบ..ผู้ใชับริการยอมรับ..(ขอโทษนะเห็นตามจิงไม่เจตนากะทบใต วุฒิใคร) สรุปพวก หนอนหนังสือ..! )

19 วันที่ผ่านมา
ภักดี จันทร์ประดับ
ภักดี จันทร์ประดับ

มีศีลไม่ถึง5ข้ออย่าไปเล่นของสูงเลยคุณโยมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยก็มีตั้งเยอะอย่าไปเหมารวมกันทั้งหมดแค่คุณไปติเตียนพระสงฆ์มันก็บอกถึงมานะฐิทิแล้วจะสอบคนให้รู้ตามได้อย่างไรพระอริยะบุคคลพระโสดาบันขึ้นไปเขาไม่มีจิตเป็นอกุศลหรอกน่ะแล้วพระที่มีภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงกว่านั้นคุณรู้มั้ยบาปกรรมมันจะมากแค่ไหน...อยากเป็นพวกเดียวกับพระเทวทัตหรอที่ทำรายพนะพุทธศาสนาเขามีแต่รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงค์ไว้ตามวัตถุแระสงค์ของพระพุทธองค์คือ5000ปีตลอดจนสิ้นภัทรกัปป์นี้..คุณแสดงถึงความโจมตีพระสงฆ์ก็เหมือนทำรายพระพุทธศาสนานั้นแหละพระสงฆ์ก็คือผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา...คนที่ขาดสติโดยไม่ใช่ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุและผลหลงดีใจยินดีด้วยก็พลอยรับผลกรรมตามกันไปด้วย

22 วันที่ผ่านมา
ภาวินีย์ ประดิษฐธรรม์
ภาวินีย์ ประดิษฐธรรม์

พระภิกษุทุศีล ไม่ใช่พระค่ะ...เพราะฉะนั้นบัณฑิตไม่ไปปรับอาบัติแต่บัณฑิตติเตียนแน่นอน แล้วก็ถ้าเป็นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว จะเดือดร้อนไหมคะเนี่ย ลองคิดดู

22 วันที่ผ่านมา
นมนม เดชา
นมนม เดชา

สงฆ์ สององค์นี้ประพฤติธรรมตามคำสอนไหม หรือกำลังถ่ายทอดอะไร มีอะไรที่ท่านทั้ง สองประพฤติ งงๆๆๆที่ท่านกำลังทำคืออะไรคนพุทธ จะพ้นทุกข์ไหม ท่านทั้งสอง กำลังสอนอะไร........นั่งคุยเรื่องไร้สาระอยู่รึเปล่างะ ท่านทั้งสองโจมตีใครอยู่รึ กำลังเข้าข้างพักพวกรึไม่

22 วันที่ผ่านมา
พงษ์พันธ์ เหมะโร
พงษ์พันธ์ เหมะโร

เป็นคนสามัญธรรมดาไม่ได้บวชเรียนมากับกล้าพูดแสดงอวดเก่งนะอาจารย์ในคำสอนของพระพุธเจ้าท่านสอนให้คนกระทำแต่ดีๆทั้งทางจิตใจและทางปฎิบัติถ้าเชื่อคำสอนของพระพุธเจ้ามากก็ออกไปบิณฑบาตรเหมือนพระสิคุณอาจารย์อย่าแสดงความโง่ออกมาให้เด็กมันขำเล่นเลยเคยบวชเรียนมาหรือเปล่าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุธเจ้าให้ปฎิบัติดีทั้งทางกายวาจาใจโง่แล้วอวดฉลาดนะอาจารย์การปฎิบัติดีทางกายคือการกระทำที่ชวยเหลือเพื่อเป็นประโยชนต่อ์ตนเองและผู้อื่นทางวาคือพูดให้คนเชื่อสบายใจปลอบใจเพื่อคลายทุกข์ทางใจคือการกระทำใดๆที่ทำแล้วคนๆนั้นสบายใจไม่สร้างความทุกข์ไปให้คนอื่นนี้คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุธเจ้าเป็นอาจารย์สอนธรรมะหรือมอมเมาธรรมะที่ผิดๆต่อคนกันวะคุณอาจารย์

22 วันที่ผ่านมา
อัครเดช ไกรทอง
อัครเดช ไกรทอง

ชั่วโมงนี้ใครแตะตาชุ่มเป็นเละทุกราย

25 วันที่ผ่านมา
โดดเดี่ยว เเต่ไม่เดียวดาย
โดดเดี่ยว เเต่ไม่เดียวดาย

ท่านเมตตา ต่อหมู่สัตว์ คนละประเด็นนะคุณยาย..

26 วันที่ผ่านมา
โดดเดี่ยว เเต่ไม่เดียวดาย
โดดเดี่ยว เเต่ไม่เดียวดาย

ติเตียนพระสงฆ์ทั้งที่รู้ว่าตนเป็นฆาราวาส..ไปไม่พ้นอบายเเน่นอนครับ....😢

26 วันที่ผ่านมา
Awayge Rider
Awayge Rider

พระแต่ล่ะท่านก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป ต้นไม้ถ้าไม่มีแปลือก ไม่มีดอก มีแต่แก่น ต้นไม้จะเติบโตได้อย่างไร คงไม่ได้อยู่ยาวนานมา สองพันปี

26 วันที่ผ่านมา
สมชาย แก้วกูล
สมชาย แก้วกูล

สุจินต์..คือเทวทัตสมัยนี้อย่าหลงเชื่อ.อีนี่มันพูดปากพูดตาขยิบ.

26 วันที่ผ่านมา
จูกัดเหลียง ขงเบ้ง
จูกัดเหลียง ขงเบ้ง

ในครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ ยังให้ พระอานนท์ ไปสวดทำน้ำมนต์เลย แล้วผิดอะไร

28 วันที่ผ่านมา
ทัตชญา สะอาดชื่อ
ทัตชญา สะอาดชื่อ

เอออีบ้าอยู่มูลนิธิธรรมะแต่เสือกด่าพระครูบาบุญชุ่มนรกจะกินกบาลมึง

28 วันที่ผ่านมา
แสงจันทร์ ทวีไว
แสงจันทร์ ทวีไว

พวกนี้ไม่เคยบวชแต่ออกมาเห่ามีแต่อ่านในหนังสือ อยู่แต่ในตึกกูเห็นพวกมึงในคลิปแล้วที่พวกมึงมาพูดอย่างนี้ อาบัติของพระท่านจะพิจารณาเองไม่ใช่พวกกมึงมาตัดสิน

29 วันที่ผ่านมา
Arm Cat
Arm Cat

บางคนก็ยังไม่รู้ ที่หลวงปู่มั่นทำนายเอาไว้ กับหลวงปู่แหวนว่า เหนือสุดแดนสยามจะมีพระ อะริยะสงฆ์

หลายเดือนก่อน
Arm Cat
Arm Cat

คนพูดไม่รู้ คนรู้ไม่พูด พูดง่ายๆ คนรู้ๆไม่จริง

หลายเดือนก่อน
สมพล บัวชุม
สมพล บัวชุม

มองตามหลักกฏของกรรมอย่างกว้างๆก็คือที่ไปติดอยู่แบบนั้นก็เกิดจากอำนาจกรรมเก่าให้ผล พอครบวาระแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม จะเป็นด้วยอำนาจของมนุษย์ด้วยกันเอง หรือเป็นอำนาจของท่านเทพเจ้าก็ตามเพราะกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมแล้ว ยังไงก็ต้องพ้น จึงไม่น่าเป็นประเด็นเลย ที่น่าสังเกตุคือติดอยู่ก็หลายวันแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย แสดงว่าเค้าต้องได้ออกรึเปล่า

หลายเดือนก่อน
สังเวียน สวนผล
สังเวียน สวนผล

แน่จริงทำไมไม่บวช หือ

หลายเดือนก่อน
mobiuu biuu
mobiuu biuu

อีแก่สุจินอิจฉา ครูบาบุญชุ่มกล่าวจ้วงจาบ นรกรอมึงเลยอีแก่จอมศาสดาบ้าอภิธรรมมึงโง้แต่อวดฉลาดอิแก่ ทำอวดดี

หลายเดือนก่อน
Tingly-cha ngao-osa
Tingly-cha ngao-osa

ผมขอเเจมหน่อยในเรื่องนี้นะ (ยังมีอีกหลายเรื่องครับ)ผมมองว่าอ.สุจินต์นะตรงธรรมวินัยแท้ผมเคยบวชมาพอรู้ (ส่วนตัวนะผมนับถือคุณธรรมท่านอ.สุจินต์เทียบเท่าวิสาขาอุบาสิกาเลยล่ะครับ)เเต่ผมเห็นพี่ที่เป็นคนชงเรื่องนะไม่ค่อยตรงเเละยังไม่ฉลาดพอในการยกประเด็นเพื่อขอความเห็นจากอ. เพราะคนที่นำอะไรมาพูดนะต้องมีความรอบรู้ในข้อหลักข้อรองของพระธรรมวินัยให้มากครับ (ดังจะเห็นคัมภีร์ว่าในการวินิจฉัยพระวินัยนั้นต้องใช้ทั้งอรรกถา ฎีกา อนุฎีกา จึงมาจบลงที่อัตโนมติของแต่ล่ะท่านเป็นข้อสุดท้าย)มิใช่อย่างพี่ที่เปิดประเด็นทำ เพราะจะทำให้อ.เสียไปด้วย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของศิษย์ (ขอโทษพี่ในคลิปนะครับเพราะผมเห็นมาหลายคลิปแล้วก็เลยอยากติเพื่อก่อมิใช่ติเพื่อทำลาย)นะครับ. เเละคนที่จะทำการวินิจฉัยหรือขอมติหรือความเห็นนะต้องตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาให้มากถ้าไม่มั่นใจอย่าทำ(กรรมไม่เคยยกเว้นใครถ้ามีเจตนาไม่ถึงขั้นองค์ธรรมในอริยมรรค ปุถุชนเราไม่ดำก็ขาวหรือทั้งดำทั้งขาวไม่มีเทาๆๆ แต่เจตนาในองค์มรรคไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมตามพุทธดำรัสครับผม

หลายเดือนก่อน
Teechotiko H.W.M
Teechotiko H.W.M

คนโง่แสวงหาวัตถุ คนฉลาดแสวงหาพระธรรม

หลายเดือนก่อน
Phan Punta
Phan Punta

ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้าปฏิเสธหมด สงฆ์ไม่หน้าที่ทำสิ่งผิดๆให้ปวงชนเข้าใจผิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง

หลายเดือนก่อน
ponsiam musinun
ponsiam musinun

เรื่องน้ำมนคือคำแต่งใหม่ เป็นพระแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าให้ทำน้ำมนจริง คำสอนของท่านก็ขัดกันเองชิ สึกไปพวกท่านนะ ปกป้องพระพุทธเจ้าชิ ไม่ใช้ไปปกป้องครูบ้าชุ่ม.....เวร

หลายเดือนก่อน
อดิศักดิ์ พิชัยยุทธ์
อดิศักดิ์ พิชัยยุทธ์

ผมว่า อ.สุจินต์ พูดถูกครับงานนี้ ไม่ว่ากันน่ะ

หลายเดือนก่อน
Pisit Thohgthes
Pisit Thohgthes

ผมว่าไม่น่าจะไปตำหนิพระท่านเลยดูเจตนาซิครับว่าเขาทำเพื่ออะไร.จะเอาธรรมวินัยมาจับมันไม่ได้ครับจะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์มันก็ใช่แต่ถ้าถามว่าในอดีตสมเด็จโตท่านไปปราบแม่นาก.และมีเกจิรุ่นเก่าอีกหลายรูปที่ทำแก้คุณใสให้คนที่ถูกของพ้นความทรมารอันนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์เช่นกันแต่ท่านทำเพื่อให้คนพ้นจากความเจ็บป่วย.อันนี้ผมว่าดีกว่าพระที่ไปถือแต่ธรรมวินัยเคร่งเฉพาะตัวเองทั้งที่ช่วยได้ก็ไม่ช่วยผมไหว้พระแบบแรกสนิทใจกว่าครับ.และหากจะพูดวินัยพระส่วนใหญ่ขาดแทบหมดไปแล้วครับการที่สอบเลื่อนเปรียญขั้นต่างๆนั่นใช่กิจของสงฆ์หรือครับพระยังมีกิเลสนังมีความอยากจะเป็นพระได้หรือครับ

หลายเดือนก่อน
Iapp Iapp
Iapp Iapp

ไม่ช่วยยังเอาตีนรานำ้อีก ไปยุ่งอะไรกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่าน ญาติโยมเขานิมนต์ท่านไปทำพิธีเพิ่มขวัญกำลังใจพ่อแม่เด็กๆและคณะทำงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพิ่มความหวัง หวังในปราฏิหารให้เด็กรอด ตามความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมชาวบ้านเขา ถ้าจะให้เอาตามจริงตรงๆแบบปัจจุบันอย่างยายบอกจะเอาอะไรไปตรวจสอบ นรกใครจะลงไปเก็บข้อมูล เหาะเหินหายตัวมุดนำ้ลุยไฟตามตำนานใครจะทำวิจัย เรื่องเวียนไหว้ตายดับเกิดใหม่จะลองเป็นตัวแทนทดลองใหม อะไรที่เป็นสำนึกดีสร้างประโยชน์แก่ผู้คน ทำให้มีกำลังใจเพิ่มสร้างความหวังก็เห็นเป็นเรื่องทำได้ไม่ผิดอะไร ไม่งั้นก็คงไม่มีพิธีกรรมอะไร ไม่มีวัฒนธรรมอะไร ไม่มีเข้าพรรษา ไม่มีแรกนาขวัญ ไม่มีทำบุญให้ปู่ย่าตายาย ทุกอย่างตรวจสอบไม่ได้ทั้งหมดว่ามีอยู่จริงใหม

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

สายกลางโยมก็ถอยพระก็ถอยพอดีพอดี

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

จะเอาร้อยเปอร์เช็นก็สำเร็จอาระหันหมด

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

ตายก็อย่านิมนพระไปสวด นะ อสุจิ

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

ถ้าขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องเอาพระไป

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

ท่านผิดอะไร่

หลายเดือนก่อน
Tongpai Kumpas
Tongpai Kumpas

คนบาป อ สุจิ

หลายเดือนก่อน
Kop Lok
Kop Lok

หลายประเทศมากๆค่ะที่เคารพและศรัทธาท่านเลยค่ะ

หลายเดือนก่อน
อรัญ 24
อรัญ 24

พูดมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับ ท่านทั้งสอง ทั้งๆที่เห็นอยู่เต็มตาว่า อ.สุจินต์ เป็นอุบาสิกา แกไม่ได้เป็นพระ ก็ยังไปว่าแกทาปากทาคิ้ว มันผิดตรงไหนครับ แต่สำหรับพวกท่านที่เป็นพระ พวกท่านรู้หรือไม่ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ไม่ต้องมาอ้างหรอกครับ ว่าท่านมีศีล ๒๒๗ ข้อ พวกท่านมีจริง ...แต่เคยได้ปฏิบัติตามนั้นครบหรือเปล่า อย่าอ้างแต่คำว่ามีครับ มีแล้วต้องปฏิบัติด้วย เขาถึงจะเรียกได้ว่า เป็นพระที่ปฏิบัติดี อ.สุจินต์ ท่านก็พูดชัดเจน ว่าพระที่เป็นพระต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร เขาถึงจะเรียกได้ว่าเป็นพระ เคยถามตัวเองไหมว่า ตัวกูเองเป็นพระ หรือเป็นแค่คนห่มผ้าเหลือง ...ลองตรวจสอบตัวเองดูนะครับ และถ้าเห็นตัวตนจริงก็ให้รู้จักมีความละอาย และก็ปรับปรุงตัวเอง ให้มันเป็นที่ต้องการจะเป็นจริงๆ อย่าปลอมแปลงตัวเองครับ เพราะการปฏิบัติของตัวเอง มันก็จะบ่งบอกให้คนเห็นได้ว่า ท่านคือ...พระแท้....หรือพระเทียม........

หลายเดือนก่อน
Shiyapat Nilkamhaeng
Shiyapat Nilkamhaeng

อาจารย์ท่านนี้ไม่ต่างจากเถรใบลานเปล่า

หลายเดือนก่อน
Kanjana Kosalanon
Kanjana Kosalanon

ท่านจะมาพูดหั้บตนทะเลาะหันทำมัย

หลายเดือนก่อน
Karama TH
Karama TH

ฟังพระ2องค์นี้แล้วไม่อยากใส่บาตรเลยให้กับสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ท่ศีลก็อานิสงพอกัน มันไม่มีหรอกไอ้เรื่องพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์มันขัดกับหลักอิทัปปัจยตาถ้ามีการทำน้ำมนต์ก็แสดงว่าศาสนาพุทธเชื่อไม่ได้

หลายเดือนก่อน
k k
k k

กรรม

หลายเดือนก่อน
Neverdie What's up!
Neverdie What's up!

สุจินต์ ออกแนว คิดว่าตนสำเร็จแล้ว คอยดูความชิบหาย ที่ไป ว่าร้ายพระท่าน

หลายเดือนก่อน
chatow2
chatow2

ศึกษาคำจากพระ​โอษฐ์​เลยครับท่านทั้ง2 อย่ามัวเรียนแต่คำอาถักคาถา ไม่ใช่กิจของสงฆ์​คือไม่ใช่กิจของสงฆ์​ครับ

หลายเดือนก่อน
กมล สุขนิรันดร์
กมล สุขนิรันดร์

หลวงพี่รู้จักพระธรรมวินัยมั้ยครับ... อย่าเอาผ้าเหลืองมาหากินบังหน้าเลยดีกว่าครับ...ผิดชอบชั่วดี ถ้ายังไม่รู้จัก อย่าไปบวชเลยครับ จะเป็น อลัชชี เปล่าๆ ความละอายน่ะครับหลวงพี่รู้จักมั้ยครับ กิจของสงฆ์ เนี่ยมีอะไรบ้าง มานั่งอัดคลิปว่าชาวบ้านเนี่ย เป็นกิจของสงฆ์เหรอครับ อย่าหน้าด้าน มานั่งยุให้คนอื่นเขาตีกันดีกว่า หัวคิดมีมั้ยหลวงพี่ ถ้าไม่มีอย่าห่มเลยผ้าเหลืองน่ะ

หลายเดือนก่อน
ปิยะ จุลภัทร
ปิยะ จุลภัทร

ถ้ากล่าวคำจริงผิดตรงไหน ใครกล่าวไม่สำคัญถ้าคำนั้นเป็นความจริง คือคำของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น หน้าที่ของพระคือศึกษาพระธรรม และถ้าไม่มีใครมากล่าวความจริงจะรู้ด้วยตัวเองได้ไม๊ว่าตนเองกำลังเข้าใจผิด

หลายเดือนก่อน
wanwarin nutawanit
wanwarin nutawanit

ยายแก่บ้านธรรมะใช้ไม่ได้ ตัวเองซิตายไปตกนรก ถิ่นเขา เขาเชื่ออย่างนั้น ไม่ช่วยยังปากมาก ได้แต่เรียนธรรมะมา บังอาจไปสอนท่านบวชตั้งแต่เป็นเณร ไม่มีปัญญาช่วยแล้วยังปากมาก อิจฉากระทั่งครูบา

หลายเดือนก่อน
สมชาย แก้วกูล
สมชาย แก้วกูล

คุณสุจินต์.ถ้าเก่งเรื่องวินัย.ผมขอถามหน่อย.พระสมัยก่อนได้ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการรบกับพม่าใหม?.ไม่ช่วยรบก็ช่วยคิดปรึกษาหารือใช่หรือไม่.หรือพระนั่งคอยฉันข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายอย่างเดียว. คุณสุจินต์คุณอาจจะแตกในทางวินัยของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบันหยัด.แต่คุณมาพูดแบบนี้คุณสุจินต์รู้ใหมคุณขาดอะไร? คุณขาดคุณธรรม.ซึ้งบดบันหยัดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บันหยัดทุกอย่างหรอก.แต่ท่านบอกทุกคนให้มีคุณธรรม.มีความเมตตา.สิ่งใดพอจะช่วยเหลือเกือกูลกันได้.พิษจารณาเห็นว่าดีงามก็สมควรช่วยเหลือ ไอ้มือไม่พาย.เอาตีนราน้ำ.พวกนี้ยิ่งน่าเกลียด.หรือคนไทยสมัยก่อนถือดาบฟันกับศัตรู.พระไปบอกอย่าฆ่าศัตรูมันจะบาปอย่างนั้นหรือ. คุณสุจินต์รู้ใหมบ้านเมืองเป็นเช่นไรทุกวันนี้.ศาสนาพุทธเป็นเช่นไร.เดียวอิสลามมันจะไปสั่งปิดบ้านธรรมะของคุณสุจินต์.เก่งน่ะเขาไม่กลัวหรอก.แต่สิ่งที่เขากลัวคือ.กว้างไกล..ถ้าลูกศิษย์คุณสุจินต์มาอ่านเจอช่วยเอาข้อความนี้ไปให้แกอ่านด้วย.เพื่อกำลังจะตกนรก.ก็จะได้รู้มีสติได้ขึ้นสวรรค์กับคนอื่นเขาบ้าง.หลวงตามหาบัว.ท่านเป็นพระอรหันต์.ท่านหาเงินหาทองเข้ากองคลังหลวง.ช่วยชาติไทยท่านผิดวินัยใหม.อย่าเก่งแต่วินัยอายไอ้ตูบที่มันหอนในวัดบ้างน่ะ.

หลายเดือนก่อน
Tanakorn Vachiva
Tanakorn Vachiva

คุณป้าดีแต่พูดดีแต่สั่งแต่สอนคนอื่น ให้ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่สอนตัวเองได้ เปล่า มีศีลมีธรรมเท่าพระท่านยัง จึงไปตำหนิติติงพระ มองลึกๆแล้วคล้ายๆก็คือการ ตำหนิติติงคนอื่น

หลายเดือนก่อน
แสงดาว พูลสวัสดิ์
แสงดาว พูลสวัสดิ์

ท่านๆๆอิฉาท่านครูบาบุญชุ่มหรือค่ะเท่าที่เห็นท่านไม่เคยปริปากพูดอะไรสักคําพอเถอะเดี๋ยวบาปหนาเข้าไปอีก

หลายเดือนก่อน
วิไลลักษณ์ หอมวงษ์
วิไลลักษณ์ หอมวงษ์

เขาโคย่อมน้อยกว่าขนโค

หลายเดือนก่อน
มินนี่ บอน
มินนี่ บอน

เรียนสอบตกไม่จบมหาลัยเปิดรรสอนภาษาไทยคลุกคลีอยู่กับมิสชั่นนารีมาหลายสิบปีสุดท้ายมาอ่านพระธรรมแล้วเอาพระธรรมมาพูดสอดแทรกยาพิษด่าพระด่าวัดสุดเผยออกมาว่าจะยึดเงินพระเงินวัดอีเปรตนรกจูงควายตามได้หลายตัว

หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

พวกเหี้ยนี้เป็นคนที่ไหนวะพ่อแม่มันเคยเข้าวัดมั้ยมันเคยทำบุญให้พ่อแม่ของมันที่ตายห่าไปบ้างมั้ยยิ่งอีสุจินอายุมันก็มากแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ได้แก่ตายหรอกพวกเหี้ยนี้ต้องเจอตีนแล้วมันจะรู้ว่างมงายบาปบุญมันมีจริงหรือไม่ไอ้สัตว์นรก

หลายเดือนก่อน
รา รา
รา รา

ทำไมต้องไปกล่าวหาคนอื่นสองท่านนี้ขอไห้ทำไห้ถูกตามคำสอนตถาคตเถอะ

หลายเดือนก่อน
หนุ่มบ้านนา คนโดนเท
หนุ่มบ้านนา คนโดนเท

ตายไปคงเป็นเปรตเฝ้าวัดพวกหนักศาสนาที่ออกอิสสาถึงพระบาปกินหัว

หลายเดือนก่อน
Oak Vegan
Oak Vegan

ศึกษา "พุทธวจน" ดีกว่าครับ

หลายเดือนก่อน
Surasak Wongpon
Surasak Wongpon

เรื่องขวัญกำลังใจมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสร้างขสัญกำลังใจให้ชาวบ้านต่อสู้กับฆ่าศึก.บ้านธรรมะควายไม่เชื่อมึงจะพูดจาว่ากล่าวครูบาธรรมใมครูบาเขามาเขาไม่ได้มาเอาอะไรแค่มาให้กำลังใจตามคำขอของลูกศิษที่เปนผู้ปกครองเด็ก.. พุทธศาสนาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนผู้หญิงจำไว้

หลายเดือนก่อน
พงษ์ยศ วงษ์วิโรจน์
พงษ์ยศ วงษ์วิโรจน์

ชอบ อ.สุจินต์ ถ่ายทอดธรรมะได้ดี

หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

พงษ์ยศ วงษ์วิโรจน์ อีสุจินนี่เหรอที่ถ่ายทอดธรรมะแบบเหี้ยๆได้ดีถุ้ยๆๆ

หลายเดือนก่อน
Song Keo
Song Keo

พระพุทธะเจ้าสอนให้เราปร่อยวางทุกสิงทุกอย่าง

2 หลายเดือนก่อน
Sompet Malasuriya
Sompet Malasuriya

สมองหมาปัญญาควาญ เป็น อาจารย์ มาได้ยังงัย ไม่นับถือไม่มีใคร บังคับ อีสัตย์ สุจิน

2 หลายเดือนก่อน
Pacharawattanarad Art
Pacharawattanarad Art

กราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้ง2รูปด้วยความเคารพครับ กระผมมีความสงสัยใคร่ถามที่จะถาม แต่หากท่านคิดจะตอบก็ให้ถือเอาคำถามนี้เป็นนิมิตในการทำคลิปตอบนะครับ^^ 1.การที่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ใครอาราธนาถามปัญหาครับ 2.หตุใดจึงเอารัตนสูตรมาแสดงครับ แต่หากพระคุณเจ้าจะยกขึ้นแสดงก็ควรแสดงความหมาย(คำแปล)ในบทของพระปริตรด้วยนะครับ ไม่ใช่แสดงปาฏิหาริย์เพราะไม่ใช่สาระ แต่เนื้อหาในสูตรที่พระอานนทท่านแสดงนี้สิครับที่เป็นสาระสำคัญ กระผมไม่ได้เข้าข้างทั้ง2ฝ่ายเพราะต่างฝ่ายก็มีเหตุผลตามความเชื่อของตน แต่กระผมสงสัยว่าพระคุณเจ้าทั้ง2ตลอดถึงทีมงานมุ่งหวังประโยชน์อะไรอันจะมีแก่ฆราวาสที่เป็นพุทธบริษัทจากการทำคลิปนี้ สุดท้ายนี้ หากข้อความที่กระผมแสดงมีข้อความใดไม่เหมาะสม กระผมก็ขอกราบขมามา ณ.ที่นี้ครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการปรับปรุบและแก้ไชเพื่อพุทธบริษัทเป็นสำคัญ กราบนมัสการด้วยความเคารพครับ

2 หลายเดือนก่อน
mu_chiangmai banpong
mu_chiangmai banpong

สมัยก่อน ก่อนทำสงคราม จะนิมนต์พระมาให้กำลังใจในการบริกรรมคาถา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ทหารหาญ ก่อนการออกรบ เฉกเช่นกับการทำพิธีการสวดแผ่เมตตา ต่อสิ่งต่างๆใครที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ต่อไปงานขาวดำ งานมงคล ของท่านก็ไม่ต้องนิมนต์พระไปทำนะครับ โดยเฉพาะ ยายแก่ๆ ที่อยู่แต่ในห้องแอร์ หัดมองอะไรๆ กว้างๆ บ้างนะยายนะ

2 หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

mu_chiangmai banpong อีสุจินนั่นนะเรอะอีเหี้ยนี้มันอายุมากเพราะเกิดนานแค่นั้นหละ

หลายเดือนก่อน
มินนี่ บอน
มินนี่ บอน

อีควายมึงอยากสอนธัมมะมึงมีศีลกี่ข้ออีชาติหมาอย่างมึงเป็นได้แค่มารศาสนาตอแหลไปวันๆกลับไปหาพระเจ้าของมึงสะอีสัตว์

2 หลายเดือนก่อน
มินนี่ บอน
มินนี่ บอน

อีสุจินอีควายเรียนก็ไม่จบแถมสอบตกมหาลัยตอแหลอยู่กับมิชั่นนารีหลายสิบปีอีชาติหมาแอบอ้างเแนชาวพุทธเดินสายด่าพระเพื่อทำลายศาสนาอีดอกฟักทอง

2 หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

มินนี่ บอน อีสุจินมันเหี้ยมาตั้งแต่บรรพบุรุษของมันแล้ว

หลายเดือนก่อน
Kluaysu Udomsoog
Kluaysu Udomsoog

มนุษย์เป็นไปตามกรรมที่สร้าง.และกรรมคือการกะทำ

2 หลายเดือนก่อน
Jgd Jgfh
Jgd Jgfh

มันด่าไปแล้วครับท่านพระครู

2 หลายเดือนก่อน
นะนะ จริงจัย
นะนะ จริงจัย

พระ2องนี้ไม่เคยนับถือพระจริงๆไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอพระปลอม

2 หลายเดือนก่อน
ประพัฒน์ ประชัน
ประพัฒน์ ประชัน

ก็เขาเชื่อกันอย่างนี้นะไม่อยากด่าใครหลอกนะไม่เชื่อก็เลื่ งขอ......นะ

2 หลายเดือนก่อน
ประพัฒน์ ประชัน
ประพัฒน์ ประชัน

จะเขื่อใครดี

2 หลายเดือนก่อน
preaence kahala
preaence kahala

บุญชุ่มแม่งมันมั่ว อวดอุตริ ปราชิก มาหลายสิบครั้งแล้ว ด่าไอ้โล้นนี่ได้บุญเพราะเป็นการด่าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

2 หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

preaence kahala พ่อแม่มึงเคยสั่งสอนมึงบ้างหรือเปล่าวะไอ้เหี้ย

หลายเดือนก่อน
ทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว
ทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว

ปฏิบัติให้มันถึง ภาวนาให้มันถึงก่อนถึงค่อยวิจารณ์พระครูบาบุญชุ่ม

2 หลายเดือนก่อน
Kanyawan Eksuphunpimol
Kanyawan Eksuphunpimol

อ.สุจินต์รู้ไม๊คะว่า คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น อย่าไปว่าคนอื่น เพราะกรรมมันจะติดตัว

2 หลายเดือนก่อน
Yfud Jddy
Yfud Jddy

เห็นด้วยกับอาจารย์สุจินต์ เพราะการกระทำของครูบาบุญชุ่มเป็นการอวดอุตริมนุสธรรม ผู้ศรัทธาก็งมงาย ไร้ปัญญา นับถือผีสางเทวดา จากคนพุทธ

2 หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

Yfud Jddy มึงเห็นด้วยกับอีสุจินเหรอเออดี

หลายเดือนก่อน
Chuthathip Kantakum
Chuthathip Kantakum

อย่าพูดมากกันเลยครูบาท่านช่วยคนในพื้นที่คนนอนพิฝื้นที่แบบนางสุจิตมายุ่งทำไมปากเก่งจริงนะรู้ใว้เสียเขตเชียงรายเแม่สายถึงแดนพม่าลาวชาวบ้านล้วนยอมรับนับถือครูบาทั้งนั้นเราคนหนึ่งขอยืนยันเลยว่าได้เจอบารมีของครูบามาแล้วตอนป่วยและหายโดยไม่ได้เจอหน้ากันแค่เอาน้ำมนต์ท่านมาลูบตรงที่เจ็บและดื่มไปนิดเดียวหายขาดเลยจ้ะขอบอกใครไม่เชื่อก็ตามใจจ้ะแต่ควรเว้นการปรามาทต่อท่านเถาะพูดว่าท่านผู้เป็นอริยะบุคคลบาปแรงนะจ้ะขอบอก

2 หลายเดือนก่อน
สันติพจน์ ธรรมา
สันติพจน์ ธรรมา

Chuthathip Kantakum ผมอยู่สุราษฎร์ธานีเห็นครูบาครั้งแรกในคลิปผมยังเลื่อมใสในองค์ท่านทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

หลายเดือนก่อน
Chuthathip Kantakum
Chuthathip Kantakum

หญิงสุจินรู้แต่ธรรมแต่จิตยังไม่เข้าถึงธรรมที่แท้จริงจึงกล้าลบหลู่ครูบาบุญชุ่มผู้เป็นพระอริยะบุคคลนักบุญของชาวเหนือคนนับถือทั้งเหนือทั้งใต้ก็ต้องบาปมากเลย คิดว่าตัวเองรู้ดีเก่งแต่จิตไม่ได้เข้าถึงธรรมเลยเฮ้ยกรรมจริง(ครูบาบุญชุ่มคือครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิดนะจ้ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์)

2 หลายเดือนก่อน

ต่อไป