อ.สุจินต์-มูลนิธิบ้านธัมมะ ด่า ครูบาบุญชุ่ม มอมเมาประชาชน หลอกลวงว่าเป็นผู้วิเศษ

BuddhaThailand
BuddhaThailand

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มูลนิธิบ้านธัมมะ พูดถึงพระครูบาบุญชุ่ม ว่าอย่างไรมาดูกัน https://www.youtube.com/watch?v=7Ml-DPqO3BI

6 วันที่ผ่านมา
Cinplaim
Cinplaim

ถึงจะเรียนและศึกษามากแค่ไหน แต่ถ้าไม่รู้จักเอามาประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัย ก็ทำให้ตัวเองเข้าใจผิดในบางสิ่ง.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
MultiSasha199
MultiSasha199

Udahsun Josunthia โดนใจจริงๆค่ะ น่าสมเพชเค้าจัง แก่เพราะเกิดนาน555

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
MultiSasha199
MultiSasha199

สาธิต บัณฑิตวงษ์ ใช่ค่ะ มันเกาะกระแสป่าวคะ พวกหลงตัวเอง 555 พวกนี้ชอบสอน ชอบพิจารณาคนอื่น แต่พวกมันลีมว่ามีคนที่ฉลาด เข้าใจธรรมะจริงๆ ได้ง่ายกว่าพวกมันค่ะ.. 😇😅

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Evy Hollinga
Evy Hollinga

Brain upside down

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Oppo Thai
Oppo Thai

พวกนี้โง่ได้ใจชาตินี้ชาคิน่าแฮ่ๆมืงคนเกิดจากนํ้าหีนํ้าควยมาผสมกันไม่ได้เกิดจากชาติที่แล้วแฮ่ๆ

วันที่ผ่านมา
Dan Suksun
Dan Suksun

นมัสการพระอาจารทั้งสองท่านครับ กล่าวถูกทุกอย่างครับ ความเชื่อ...สาธุ.ผมเชื่อในครูบาครับคนเหนือรู้

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ลี้ลับ สับหว่าง
ลี้ลับ สับหว่าง

อีเปรต

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
vila sanith
vila sanith

Is it wrong to pray for them ? so all over the world would be wrong than . so please she has no right to judge .

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
vila sanith
vila sanith

why the world cup from all over the world have to cheer their country ? Do the soccer player happy about it ? these are the reason why we have all the people become one to pray as the same goal . she does’t need to judge any body as one world become as one nation .

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sean Mark
Sean Mark

สิ่งไหนที่คิดว่าท่านมอมเมาประชาชนรึ? อย่ามาว่าให้พระที่เราศรัทธานะ ท่านปฏิบัติธรรมดีมาตลอด

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
tawan ksomeala
tawan ksomeala

มีแต่มานคอยตำนิแต่พระท่านดีๆที่มีชื่อเสียงและคนที่เค้าศัทธามิหน้าละเมืองไทยถึงไม่เจญิ

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Siri Nun
Siri Nun

ตัวเองเป็นแค่โยม ศีล5 ศีล8 แต่กล้าวิจารณ์พระ ว่าเลว กล้าตัดสินพระ ว่า อาบัติ ... นรกซิ เพราะโง่แต่ขยันแท้ๆ

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Mana Sewakanund
Mana Sewakanund

มีเรื่องกฏหมายตราสามดวงที่ใช้ปกครอง สยามประเทศตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5 มาให้อ่านกันเป็นบทพระราชปรารภในพระราชกำหนดครั้งโบราณครับ กฎหมายตราสามดวง หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ และการจลาจลอันเกิดจากการรวบรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อความเป็นปึกแผ่นของราชอาณาจักร ในสมัย กรุงธนบุรีนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี ได้สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงทรงเห็นว่า สังคมไทยอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ทางด้านศาสนา และ ศีลธรรม อันเป็นผล สืบเนื่องมาจาก สภาวะสังคมตอนปลาย ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นช่วงสงคราม บ้านเมือง เต็มไปด้วย คนโลภ ทุจริต และเห็นแก่ตัว แม้แต่ พระภิกษุสงฆ์ ก็ประพฤติผิดศีลธรรม พระองค์จึงเห็นว่า มีความจำเป็นต้อง สังคายนาพระไตรปิฎก พร้อมๆ กับชำระกฎหมาย เพื่อควบคุมการกระทำต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ให้อยู่ใน ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะพระสงฆ์นั้น ได้มี พระราชกำหนดใหม่ ให้มีบทบาท ควบคุมพฤติกรรม ของพระสงฆ์ และ ประเพณี พิธีกรรม ในระบบความเชื่อ ที่ไม่เหมาะสม และ ผิดศีลธรรม ของบ้านเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติที่น่าศึกษา เป็นอย่างยิ่ง ความว่า "แลภิกษุสงฆ์ทุกวันนี้ละพระวินัยบัญญัติเสีย มิได้ระวังตักเตือนสั่งสอนกำชับว่ากล่าวกัน ครั้นบวชแล้ว ก็มิได้ให้ศิษย์ อยู่ใน นิสัย ในหมู่ คณะสงฆ์ ครู อุประฌาอาจารย์ก่อน ละให้เที่ยวไปโดยอำเภอใจ แต่รูปหนึ่ง สองรูป สามรูป ไปตั้งซุ่มซ่อนอยู่ ทำมารยา รักษาศีล ภาวนา ทำกิริยาให้คนเลื่อมใสนับถือ สำแดงความรู้วิชา อวดอิทธิ ว่าเป็นอุตริมนุษยธรรม เป็นกลโกหก ตั้งตัวว่าผู้มีบุญ พบคนวิเลศ มีวิชามาแต่ถ้ำแต่เขา "แลภิกษุทุกวันนี้ บวชเข้ามิได้กระทำตามพระวินัย ปรนนิบัติเห็นแต่จะเลี้ยงชีวิตผิดธรรม ให้มีแต่เนื้อหนังบริบูรณ์ ประดุจ โคกระบือ มีแต่ จะบริโภคอาหาร ให้จำเริญเนื้อหนัง จะได้จำเริญสติปัญญานั้นหามิได้ เป็นภิกษุสามเณรลามก ในพระศาสนา ฝ่ายฆราวาส ก็ปราศจาก ปัญญา มิได้รู้ว่าทำทานฉะนี้ จะเกิดผลมากน้อยแก่คนหามิได้ มักพอใจทำทานแก่ภิกษุสงฆ์ อันผสมผสาน ทำการของตน จึงทำทาน บางการย่อมมักง่าย ถวายเงินทอง ของอันเป็นอะกะปิยะ มิควรแก่สมณะ ก็มีใจโลภ สะสมทรัพย์เลี้ยงชีวิต ผิดพระพุทธบัญญัติ ฉะนี้ ได้ชื่อว่า ฆราวาสหมู่นั้นให้กำลังแก่โจร อันปล้นพระศาสนา ทานอันนั้น หาผลมิได้ เชื่อว่าทำลายพระศาสนา"

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จุฑามาศฟ มาศ พรานเนื้อ
จุฑามาศฟ มาศ พรานเนื้อ

อ.สจินต์ชอบทำว่าตัวเก่งฟังแล้วเวียนหัวจตายนานแล้วนะไม่ใช่กระแสครูบานะว่าสักทีชิพระครูถูกต้องแล่วพูดกะชาวบ้านต้องเข้าใจ

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เบญจพร มานพสกุลพร
เบญจพร มานพสกุลพร

กรรมใครก็กรรมเขา มิใช่ว่าสอนธรรมแล้วจะต้องจิตดีคิดดีทุกคน

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Chaiyapach Sukkasem
Chaiyapach Sukkasem

พุทธศาสนามีมลทิลก็เพราะพวกนี้ เก่งแต่วิจารณ์ผู้อื่น แล้วตั้งมูลนิธิมาเพื่อ? ทำไมไม่มองในแง่ดี ผลดี !! รึว่าดีแต่ตำหนิติเตียนผู้อื่นเพื่อให้ตนดูดี?

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จักร์พันธ์ คงสุวรรณ
จักร์พันธ์ คงสุวรรณ

รู้แต่ในตำรา

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
วิเชียร แกัวศีร
วิเชียร แกัวศีร

ผมเชืีอว่าพระโมคคัลลาเหาะเหินเดินอากาศได้พระอานนท์ดำดินได้พระอุปคุตทา่นเนรมิตโลหะปราสาทได้ยักทา้วเวสสุวัณมีจริงเพราะทา่นเป็นคนให้คาถาภานยักแก่พระพุทเจ้าที่เขาคิชกูฎ..และหลวงพ่อเงินศักสิทจิง...ไม่งั้นเขาคงไม่บูชา....องละ..6..ล้านหรอก

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สรร อิทธิแสง
สรร อิทธิแสง

รอวันเธอเจอดี!

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Neung Lanna
Neung Lanna

มือไม่พาย เอาตีนราน้ำ

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ลุงจรัน ประดับสินธุ
ลุงจรัน ประดับสินธุ

ท่านพระครูบา บุญชุ่ม ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา ไปในแนวโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมี เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ ดังนั้น บางทีสาวกภูมิ ก็มิอาจหยั่งซึ้ง ถึงมหากรุณาจิต ของท่านได้. ลองศึกษา ปฎิปทา ของพระธิเบต ท่านทะไลลามะ หรือพระมหายาน...ดู แล้วอาจพอเข้าใจได้.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
aphatchakron somboon
aphatchakron somboon

การที่พระครูบาไปช่วยเหลือเด็กๆท่านไปทำความเดือดร้อนให้แก่ใครมิทราบ และที่ท่านไปก้อมีคนเชิญท่านไปชาวเชียงรายนับถือท่าน ให้ท่านไปเป็นขวัญและกำลังใจไม่ว่าจะทางไสยศาตร์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่พ่อแม่เด็กๆๆหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นก้อย่อมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้หาหนทางช่วยเด็กๆ ทำไมต้องผิดเหรอ พิธีกรรมต่างๆๆที่ทำก้อเป็นความเขื่อซึ่งก้อมีจริงๆๆ ไม่เข้าใจทำไมต้องมาวิจารณ์ ยายมนุษย์ป้านี่ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในเหตุการณ์บ้าง ฉันติดตามข่าวมาตลอดยังไม่รุ้จักแกเลย ไม่เคยได้ยินชื่อ ผุดมาจากนรกขุมใดเหรอยายสุจินต์

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
นอ ทาม
นอ ทาม

นางจิญจมาณวิกาคือใครครับ

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Narathorn Suwangumjai
Narathorn Suwangumjai

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ค่ะ กรรมอยู่ที่เจตนา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
chanit nitcha
chanit nitcha

ปากพาไปนรก ใจคิดอย่างไร ปากก็พูดแบบนั้น ไม่น่าเลย สอนธรรมะมาจนแก่จะเข้าโลง ยังไม่รู้จักพรหมวิหารธรรมเลย สิ่งที่ครูบากระทำ เขาเรียกว่าบำเพ็ญเมตตาพรหมวิหารธรรม เป็นอริยธรรมอย่างหนึ่งที่อริยะสงฆ์พึงปฏิบัติ อย่าดูแคลนอริยะสงฆ์เลย มันบาปเปล่าๆ บรรดานักวิชาการมันบ้าวิชาการ มันถืออัตตาว่าตัวข้านี้มีความภูมิความรู้ยิ่งนัก

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
extra bomza
extra bomza

แค่ออกมาคอมเม้นก็เทียงกันด่ากันแล้ว //...

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

ພະອາຈານພະສູດທີ່ອາຈານເອົາມາສະແດງຂະນ້ອຍຄືຫາບໍ່ເຫັນໃນພະໄຕພີດົກອາຈານເອົາມາແຕ່ໃສ່ ເປັນສ່ວນຄຳແຕ່ງໃຫມ່ແມ່ນບໍ , ຂະນ້ອຍເຫັນແຕ່ພະພຸດທະເຈົ້າສັງຫ້າມພະພິຂຸສົງເຮັດເນລະສານວິຊາ.

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

๑ อะไรคือเดรัจฉานวิชา -บาลี สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓. มหาราช ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำนายอวัยวะ ทำนายตำหนิ ทำนายลางดีลางร้าย ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

๒ พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา -บาลี พรหมชาลสูตร สี. ที. ๙/๑๑/๑๙.

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

ทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล.

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำนายว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหารหาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือคำนวณฤกษ์ยาม คำนวณดวงชะตา จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ {๑} . อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล {๒} . ให้ฤกษ์วิวาหมงคล {๓} . ดูฤกษ์เรียงหมอน {๔} . ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอ ๑. สอนตำราว่าด้วยทางโลก ๒. ‘การพาหญิงมาอยู่บ้านของตน’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะนําหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน เรียกว่า อาวาหมงคล เป็นประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือ ๓. ‘การพาออกไป’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะต้องถูกนําไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง เรียกว่า วิวาหมงคล เป็นประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายใต้ การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลําพัง ก็เรียกว่า วิวาหะ หรือ วิวาหมงคล ทั้งสิ้น ๔. พิธีตอนหนึ่งในการแต่งงาน ผู้ถือฤกษ์ยามมักถือว่า เมื่อหนุ่มสาวเข้าสู่พิธีแต่งงานจะต้องนอนคู่กันบนเตียงพอเป็นพิธี เรียกว่า เรียงหมอน

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำนายว่าจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัวหมอง จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noyktv Ktv
Noyktv Ktv

แก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค {๑} . อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่าพระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ. ๑. เนื้อ, สัตว์ป่า มีกวาง อีเก้ง เป็นต้น

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Si ri
Si ri

ทุกคนไม่มีสิทธิไปด่าใครทั้งนั้นนอกจากด่าตัวเองเที่ยวได้ด่าคนอื่นต้องมองตัวเองก่อนว่าเราดีแล้วหรือคนดีย่อมไม่ด่าคนอื่นการด่าคนอื่นถือเป็นคนไม่ดีอย่ายกตนข่มท่านตัวเราทำไม่ดีทำไมไม่ด่าล่ะปลงกันบ้างก็ดี

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
thipawan takagi
thipawan takagi

คนที่เข้าใจในธรรมมะ ที่แท้จริง เค้าจะไม่ติเตียน ใครเขาหรอกค่ะ ถึงคนๆนั้นจะดีหรือไม่ดี จะเป็นพระหรือเป็น คนธรรมดาก็ ตาม แล้วที่มานั่ง พูดเรื่องเด็ก 13 คนนะ มันอยู่ในคำสอน บทไหนกัน เค้าจะเชิญพระท่านมา ทำพิธีอะไรแล้วต้องเอามา พูดทำไม คนจะเชื่อหรือไม่ มันก็เป็นความพอใจ ของพวกเค้าแล้ว ป้า.... มาวุ่นวาย มาพูดว่าพวกเค้าทำไม

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
MrPong03
MrPong03

อ.สุจินต์ เคยปฏิบัติเหมือนพระหรือเปล่า เคยปลีกวิเวกฝึกจิตกรรมฐานหรือเปล่า เคยอ่านพระไตรปิฎกฉบับที่ 4 มหาวรรค ภาค ๑ หรือไม่ ศาสนาพุทธมีหลายนิกาย ทั้งในประเทศไทย พม่า ลาว เนปาล ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ศึกษามาหมดหรือยัง การที่รับกิจนิมนต์ นี้แหล่ะคือกิจของสงฆ์ ครับ ไม่รู้อยากมาพูดเลย

12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sak Zeed
Sak Zeed

อวดรู้แต่ไม่รู้จริง

12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จิตตรา น้อยอิ่มใจ
จิตตรา น้อยอิ่มใจ

เถียงกันเคยมีใครตายแล้วหรือยังพูดเป็นตุเป็นตะยังเคยรู้จริงหรือเปล่ามีแต่จินตนาการกันทั้งนั้นบุญก็คือความพอใจความสุขบาปคือความทุกข์ความไม่สบายใจบุญเราได้ตั้งแต่เริ่มทำศาสนาเป็นปัจจัตตังผู้รู้รู้ได้ด้วยตัวเองก็อยู่ที่ตัวแต่ละคนจะเที่ยวว่าคนหรือก็ไม่ใช่ด่ากันว่าทำชั่วตกนรกพากันเห็นจริงแล้วกรือยังสวรรคขึ้นไปกี่ครั้งแล้วยังไม่เคยมีใครไปไม่มีใครรู้อย่าด่าคนไปทั่วทุกคนคือวาดภาพจินตนาการ

13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ครูอาหนึ่ง ชูไวย
ครูอาหนึ่ง ชูไวย

ขออนุญาตเรียนตอบ คำว่าพระครูบาท่านถอนขึด จริงๆท่านไม่ได้ทำ แต่สื่อประโคมเอง ท่านแผ่เมตตา ลองย้อนดูวิดีโอฟังบทสวดของท่านดู แม้แต่ผู้วิจารณ์เองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เข้าใจคำว่าขึด สรุปวิจารณ์ท่านแบบไม่รู้จริง ตรรกะใดผิดตั้งแต่ต้น ผลของตรรกะนั้นก็ย่อมผิดทั้งปวง พระครูบาท่านเมตตาด้วยการโปรดสัตว์โลก ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนใหญ่ๆ ที่ผู้วิจารณ์ยังทำไม่ได้แม้นิดเดียว "คนส่วนมากอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร แต่จะมีใครกี่คนที่จะรู้ใน อะไร ที่พระพุทธเจ้าสอน"

13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ยายอ้วน คนเดิม
ยายอ้วน คนเดิม

ท่านทำอะใรให้ถึ่งไปดาท่านครูบาบุญชุ้มท่านก็อยู่ของท่านไปเดือด ร้อนทำไม่เชื้อไม่เชื้อก็เก็บไวในใจอย่าดาพระท่านเลย

14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
นนท์ กําหนด
นนท์ กําหนด

มือถือสาก..ปากถือศีล ยาย....แล้วทำไมไม่ไปเองละ นรกส่งมาเกิดหนอ... พูดเหมือนคนรู้...แต่ ถุยยย

14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชาญประดิษฐ์ รังษา
ชาญประดิษฐ์ รังษา

ท่านพระครูทั้งสองพูดถูก สาธุครับ🙏

14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พีรพงศ์ บรรเลงทอง
พีรพงศ์ บรรเลงทอง

รายการนี้ไม่รู้จริงลบลู่สิ่งสิ่งที่มองไม่เห็น

15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พีรพงศ์ บรรเลงทอง
พีรพงศ์ บรรเลงทอง

ทำไมพระอุตคุตต้องมาปราบมารด้วยมันไม่หน้าที่พระก็เพราะท่านมีเมตาธรรมผมคนหนึ่งอยู่ข้างครูบาชุ่ม

15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Nan Nn
Nan Nn

มึงจะมีโอกาสเกิดใหม่หรือไม่กูไม่รู้แต่ที่กูรู้มึงจะไม่มีปากพูดอีกต่อไป

15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทอง มีเงิน
ทอง มีเงิน

ก็ท่านเป็นห่วงเด็กท่านเลยต้องมาทำพิธี

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Iam Phone
Iam Phone

คนมันยากดังทั้งที่มันเฮี่ยมากปากไม่อยู่สุขหาทุกให้ตนเองอวดเป็นผู้รู้กว่าพระธรรมทั้งที่มันเป็นแค่คนไร้ค่าหน้าเกียดมากๆ

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โอม มหาระรวย
โอม มหาระรวย

โยม(อริยะ)กระดาษ ฟัด พระโพธิสัตว์สายเวทย์. เข้าแล้ว จะตัดสินยังไงเนี่ย. อริยะคือผู้บรรลุธรรมๆจิตใจหนักแน่น มักจะให้ข้อคิดว่าควรหรือไม่ควรมากกว่าการตำหนิติเตียนกล่าวโทษโจทย์ขาน. ส่วนพระโพธิสัตว์ มักจะทำอะไรๆแบบโลดโผนคาดไม่ถึงยอมตายเพื่อช่วยคนอื่นๆให้รอด เช่น จ่าแซม เป็นต้น ประเภทพระให้หาสัตว์มาเซ่นไหว้ผีสวดคาถาเบิกฟ้าเบิกถ้ำแล้วก็กลับไปที่พักไม่ปริปากพูด 2-3วัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพธิสัตว์สายไหน

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Evy Hollinga
Evy Hollinga

ห้วสมองตีลังกา

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ธรรมสิทธิ์ สิทธิธรรม
ธรรมสิทธิ์ สิทธิธรรม

ครูบาฯ ท่านไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่ท่านเคยบำเพ็ญมาให้กับเหล่าเทพเทพา ที่สถิตย์รักษา ณ อาณาบริเวณนั้น เพื่อขอเทวานุภาพให้ช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น...มีจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่แน่แน่ เด็กปลอดภัยทุกคนซึ่งแม้แต่ทีมช่วยเหลือจากต่างประเทศยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง...เทวดาคือคนดีที่ตายไปแล้ว ถ้าไม่ดี ตายก็ไปอบาย การกระทำของครูบา คือการยอมรับความดี คนดี ยอมรับผลของความดีที่ทำแล้ว...ถามป้าหน่อย...ไม่ถูกหลักธรรมจริงหรือ....รู้จริงป่าว

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมพล บัวชุม
สมพล บัวชุม

หลักศาสนาพุทธนั้น ไม่ได้ดำเนินไปตามหลักการใดๆ หรือแม้กระทั่งปรัชญาใดๆเลย ไม่ได้เป็นไปตามคำพูดที่สวยงาม แต่เป็นเรื่องของประสพการณ์ล้วนๆ ประสพการณ์นั้นแหละสอนให้เรารู้จักความทุกข์และจึงได้หาทางที่จะดับทุกข์กันในที่สุด

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pairawin Pachararojepokin
Pairawin Pachararojepokin

การที่นิมนต์ พระ มาสวดเพื่อเสริมบารมี ปัดเป่าสิ่งอัปมงคล มีทั้ง คาถา พาหุง ชิณบัญชร ถือว่า อาบัติหมดละซิ อาจารย์ ผมว่าศึกษาพระธรรมยังน้อยกว่า พระภิกษุนะครับ

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมพล บัวชุม
สมพล บัวชุม

อย่าไปแสดงความเห็นที่รุนแรงขนาดนั้นเลยครับ เพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านทั้งสองคืออ.สุจินกับครูบาฯนั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งหรือเปล่าและถ้าท่านเป็นพระอริยะจริงๆกรรมที่เราไปก้าวล่วงพระอริยเจ้านั้น หนักมากครับถ้ารู้สึกไม่มั่นใจให้ไปขอขมากับพระรูปของพระพุทธเจ้าเสียเถอะ

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sanday Sanday
Sanday Sanday

เรื่องศาสนาต้องพระที่จะตอบคำถามได้ไม่ใช่ไปถามคนที่เรียนมาแล้วตั้งตนเป็นอาจารย์..ถือศิลเท่าไรถึงกล้ามาสอนผู้อื่นๆก็เชื่อแค่นั้นเอง...กิจของสงฆ์ขอถามหน่อย...สมัยพุทธกาลพระองคุลิมาลไปพบหญิงท้องแก่ใกล้คลอดรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ให้บทสวดมาเพื่อโปรดความทุกข์เวทนาแก่หญิงท้องแก่คนนั้น....ถามว่าใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า....เกิดยันตายล้วนเป็นกิจของสงฆ์แม้แต่ยามสงคราม...

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สัมฤทธิ์ อารัศมี
สัมฤทธิ์ อารัศมี

ดูแล้วผัวคงไม่ได้เย็ด นำ้คงไม่ออกเลยเครียด

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สัมฤทธิ์ อารัศมี
สัมฤทธิ์ อารัศมี

อีแก่ จะตายหาอยู่ อิจฉาอะไรกับทัน มึงนะตายหาตกนรกอย่างเดียว อาจาร์บ้านพ่อมึงงะ

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สัมฤทธิ์ อารัศมี
สัมฤทธิ์ อารัศมี

ไอพวกวิจาน พวกมึงก็ไม่ได้ชวยเหี้ยอะไรแต่ละตัว พระเหึ้ยๆก็เยอะมาก

17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Patchareerat Ratsuanchit
Patchareerat Ratsuanchit

พวกคุณรู้ไหม ทำตัวนั่งสอน ไม่เคยปฎิบัติ แต่สอนในหนังสือ ตอนแรกจะเชื่อถือนะแต่พอฟังการพูดแล้วหมดศัทธา คนที่ปฎิบติการช่วยเหลือ มันมีอุปสรรคมาก จึงทำให้ทุกคนเครียด ชาวบ้านเลยหาทางพึ่งทางใจ เดชบุญ พระครุบาบุญชุ่มมาช่วยให้ทุกคนมีกำลังใจขึ้นมา ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น หรือจะให้พวกคุณมาทำพิธีหรือ ให้พวกคุณอ่านหนังสือแล้วท่องในบทแล้วไปสอนคนอื่นก็ทำไป แล้วทำไมต้องมายุ่งกับพระครูบาด้วย สัมผัสได้นะพวกคุณป้า ก่อนตายจะตายไม่หลับแน่ มนบาปที่พวกคุณพูด แทนที่ต่างตนต่างอยู่ ต่างความเชื่อ แต่อย่ามารามถึงพระท่านครูบาบุญชุ่ม

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pornsung Wongsa
Pornsung Wongsa

อยุ่กับมูลนิธิธัมมะแต่มองพระในร้ายท่านครูบากูก่ไม่รุ้จักหรอกนะเราควรให้เครดิตทุกฝ่ายมิใช่หรือไม่ช่วยก่หุบปากไม่งั้นเก้าอี้มึงสะเทือนแน่อีคนไม่มีมนุษยธรรม

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pornsung Wongsa
Pornsung Wongsa

นี่อี่เหี่ยวกูว่ามึงท่าจะอยุ่ตำแหน่งนี้นานแล้วเนาะอยากเปลี่ยนใช่เปล่าแก่แล้วโง่อยุ่ก่เปลืองงบนะมึงแยกไม่ออกศรัทธากับงมงายสถานการณ์ที่มืดมนครูบาท่านเป็นที่พึ่งทางใจ

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sn Gvl
Sn Gvl

อย่าเอาศาสนา

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sn Gvl
Sn Gvl

มามอมเมาปชชนะท่านห่มเหลือง

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พูลศิริ อริยานนท์
พูลศิริ อริยานนท์

อาจาร์สติดีหรือเปล่าเวลาตายอย่าเอาพระไปทำพิธีนะด่าพระบาปนะแล้วมีอำนาจอะไรถึงตัดสินพระครูบาบุญชุมว่าท่านผิดถึงกับต้องสึกจากการเป็นพระมึงบ้าไปแล้วอีแก่กูว่าจะไม่ด่าล่ะนะศิล5มึงยังถือไม่ครบเลยดูหน้าตามึงซิปากยังทาแดงเป็นอาจารย์ได้อย่างไรแก่แล้วแก่เลยผู้หญิงมายุ้งเรื่องของสงฆ์มึงมันบ้าประชาชนเขาหลงงมงายอะไรอีบ้าไปโทษพระระวังนรกกินหัวมึง

21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เมล ใหม่
เมล ใหม่

ผู้รู้ธรรมแต่ผมยังดำอยู่เลยกำ55

22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Suthat Sonthung
Suthat Sonthung

ตายละมีช่องข่าวแบบนี้ด้วยพระอ่านข่าวออกสื่อ

23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noom Vijaya
Noom Vijaya

การปฏิบัติงานช่วยทิมหมูป่า ขอยกความดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน แต่ทางด้านกำลังใจของครอบครัวและญาติมิตรของหมูป่า ต้องบอกว่าท่านพระครูบามีส่วนช่วยมากๆครับ ใครที่วิจารณ์ท่านพระครูบาบุญชุ่มในทางเสียหาย ถือว่ายังไม่เข้าใจในตัวตนของท่านพระครูบาดีพอ ถ้าใครมีโอกาสอยู่ใกล้ท่าน จะเข้าใจดีว่า ท่านเป็นพระปฏิบัติดีอย่างแท้จริงครับ บางท่านหรือพระบางรูปที่กอดตำราวิจารณ์ท่าน ขอบอกว่า ความดีของพวกท่านเทียบไม่ติดหนึ่งในร้อยความดีของท่านพระครูบาหรอกครับ ไม่ว่าเรื่องทาน ศีล หรือภาวนา ครับ ....... จากคนที่เคยมีโอกาสใกล้ชิดท่านพระบาบุญชุ่ม

23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Wattanachai Wannaying
Wattanachai Wannaying

อาจารย์ดึงสติคนงมงาย ถูกต้องนะครับ..!!

วันที่ผ่านมา
Wattanachai Wannaying
Wattanachai Wannaying

ควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะจ๊ะคุณพระช่วย..!!!

วันที่ผ่านมา
Hl H
Hl H

ยัยป้าคนนี้ คงเบื่อชีวิตเนาะ ถ้าอยู่แล้วไร้ค่า ไปตายซะ

วันที่ผ่านมา
สุพิตรา เกเย็น
สุพิตรา เกเย็น

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด รู้ไปหมดแต่นำมาใช้ไม่เป็น สุดท้ายก็ต้องรับกรรมที่ตนเองก่อ

วันที่ผ่านมา
กานดา มิลเลอร์
กานดา มิลเลอร์

อยากรู้จังมันเป็นเวลาที่ป้าคนนี้จะออกมาว่ามั๊ยนี่หรือชอบพระนั่งดื่มสุรามั่วสีกาจ๊ะจ๋ากับสาวๆขนาดแม่ชีกฎของตถคตยังห้ามไม่ให้สอนธรรมมะแก่สงฆ์ครูบาบุญชุ่มมีจิตเมตตาเจ้บาปหนักแล้วนะ

วันที่ผ่านมา
กานดา มิลเลอร์
กานดา มิลเลอร์

ถ้าพระท่านถูกนิมนต์มาแล้วท่านไม่มาและชีวิตเด็ก13คนอยู่ในนั้นท่านก็จะถูกมองว่าพระเล่นตัวบ้างล่ะหากลูกเราติดถ้ำแบบนั้นอย่าว่าแต่นิมนต์พระเลยใครบอกว่าไหว้ต้นไม้สิลูกจะปลอดภัยเราก็จะไหว้นะตอนนั้นต้องการสุดคือกำลังใจ

วันที่ผ่านมา
กานดา มิลเลอร์
กานดา มิลเลอร์

แค่คิดยังไม่ด่าบาปก็จะติดตัวแล้วท่านถูกนิมนต์มาเห็นๆอยู่ชาวบ้านมีกำลังใจแค่ไหน

วันที่ผ่านมา
Keeb Yaj
Keeb Yaj

ถ้าอีแก่นี่รู้มากมากนะกูไม่เห็นอีแก่.พ.ห.ไปถึงเชียงรายเลยอีบ้า

วันที่ผ่านมา
ปุ้ย ร็อค & โรลส์
ปุ้ย ร็อค & โรลส์

อาจช่วยทางจิตใจเสริมกำลังใจในทางของคนที่หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความศัทธา...ทุกหน่วยงานทุกความเชื่อ ใครสามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยครับ...ด้วยความเคารพคำนำหน้าว่า"อาจารย์" ...อย่าเอาความไม่เชื่อมาดูถูกความศัทธาของคนอื่นเพราะเขาอาจไม่เข้าขั้นงมงายอย่างที่ใครๆคิดหรอกครับ🙏

วันที่ผ่านมา
วันชัย นิ่มกระโทก
วันชัย นิ่มกระโทก

ครูบาบุญชุ่มท่านถือปฏิบัติ ไม่ได้ถือเรียนรู้เผยแผ่ เพื่อหาประโยชน์จากสังคม ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ

วันที่ผ่านมา
P Paksanont
P Paksanont

ทำไมถึงชอบเพ่งโทษพระ กรณีนี้พระท่านไปโปรดพ่อแม่ ญาติของเด็กๆให้กำลังใจทั้งพ่อแม่ ญาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดกำลังใจ พระภิกษุที่มีญาณหยั่งรู้มีอยู่ ท่านไปแผ่เมตตาให้อมนุษให้เกิดความเมตตาแก่เด็กๆทำไมท่านถึงจะทำไม่ได้ คุณไปแสดงธรรมมะเป็นบางส่วนที่คุณรู้จากการอ่าน ผมคิดว่าคุณมีศีลไม่ครบ เพ่งโทษพระภิกษุเป็นประจำ ทำกรรมหนักไปทุกครั้งที่คุณพูดแถมยังนำพาพวกลูกศิษย์ของคุณเข้าป่าเข้ารกแม่ปูเดินอย่างไรลูกปูก็เดินอย่างนั้น คนโง่ก็เชื่ออาจารย์โง่ พากันลงนรกเป็นแถว ครูบาอาจารย์ที่ดีๆท่านไม่เคยเพ่งโทษใคร เพราะรู้อยู่แล้วว่าใครทำกรรมอย่างไดไว้จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปเพ่งโทษใครผมสงสารพวกก๊วนนี้จริงๆ ทุคติเป็นอันหวังได้

วันที่ผ่านมา
ภาณุพงศ์ พรหมสุข
ภาณุพงศ์ พรหมสุข

โชคดีจังมาดูคลิปนี้ มีสัตว์นรกเกิดขึ้นหลายตนเลยคับ ที่เหลือก็รอแค่เวลาของแต่ละตน เตรียมพร้อมเอาใว้คับ 👺👺👺

วันที่ผ่านมา
สุนันธ์ สังข์สุวรรณ
สุนันธ์ สังข์สุวรรณ

ถ้าครูบามาให้ขวัญกำลังใจอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่คำที่ว่ามาเปิดตาถ้ำปัดเป่าฝนอันนี้ก็เกินไป"ถ้าปัดเป่าฟ้าฝนได้ทำไมตอนพายุนาร์กีสถล่มพม่าทำไมท่านไม่ช่วยคนเหล่านั้น"

วันที่ผ่านมา
Pravit Joi
Pravit Joi

ญาติยายป้าคนนี้ฟังไว้น่ะเวลายายห่านี้ตายห้ามเอาพระเข้ามาสวดน่ะ กูจะด่าให้ยับเลย

วันที่ผ่านมา
Ytew Poot
Ytew Poot

อีตอแหล มึงก้อไม่ใช่ผู้วิเศษ มึงสอนธรรม ทำไมมึงมาด่าครูบาบุญชุ่ม

วันที่ผ่านมา
Ake Chaiyathorn
Ake Chaiyathorn

ไม่รู้สินะ...ครูบาใด้รับการถวายผ้าไตร. มั่นใจว่าหน้ากราบกว่าพระในเมืองแน่ๆส่วนคนธรรมดา..อย่าดีกว่า.แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ใด้หรอก ปลงๆเสืยเถอะ..

วันที่ผ่านมา
พงษ์พิพัฒน์ ดวงใจ
พงษ์พิพัฒน์ ดวงใจ

ไม่เชื่อและดีแล้ว ครูบาบุญชุ่มก็ไม่ไช่คนไทย พวกมึงพากันจะไหว้ครูบาพาม่าเลยหรือไงถ้าพากันชมแบบนี้อีหไม่นานพาม่าต้องมาสร้างวันไหนประเทศไทยอย่าโง่อย่า ปล่อยให้คนต่างอืนมายุไหนบนหัวเลย.

วันที่ผ่านมา
สุภัทริ์ สุขศรี
สุภัทริ์ สุขศรี

...ยัอนไปดูสมัยที่ท่านพระมหากัสสปทำสังฆคัยนาพระไตรปิฏกครั้งแรก มีพระอรหัต์ 500 รูป ล้วนทรงปฎิสัมภิทาญาณทั้งสิ้น....ช่วงแรกพระมหากัสสปะคัดพระอรหันต์มา 449 รูป ขาด 1รูป คือท่านพระอานนท์ ...ช่วงนั้นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระเสขะบุคคล คือที่เรียกว่าพระโสดาบันเท่านั้น.. ..ท่านพระอานนท์ท่านเป็นพหูสูตร สามารถทรงจำพระไตรปิฏกได้ครบถ้วน ท่านพระมหากัสสปะยังไม่ยอมให้เข้าร่วมทำสังคัยนาพระไตรปิฏกครั้งแรกเลย.. ..จนกระทั่งท่านได้กระทำความเพียรจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณ (ขั้นแฏิสัมภิทาญาณนะ) ..ถ้าไม่ได้เป็นพระขั้นปฏิสัมภิทาญาณ ท่านพระมหากัสสปะ ก็ไม่ยอมให้เข้าร่วมทำสังคายนาพระไตรปิฏกแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหัต์ก็ตาม.. ... (พระอรหันต์มี 4 ประเภท คือ 1 สุขวิปัสโก 2 เตวิชโช 3 ฉฬภิโญ 4 ปฏิสัมภิทัปปัตโตหรือ ปฏิสัมภิทาญาณนั่นเอง พระอรหันต์ประเภทที่ 4 ที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ญาณนั้น มีความรู้ มีความฉลาดมีความสามารถครอบคลุมพระอรหันต์อีก 3 ประเภท ที่กล่าวมา) ...ฆราวาส สมัยพุทธกาลที่เป็นพระอริยะเจ้า ท่านยังไม่กล้าที่จะกล่าวคำจาบจ้วงพระแบบนี้ แบบบุคลคน..คนนี้เลย เพราะอะไร ทั้งๆที่พระเหล่านั้นบางท่านก็เป็นพระปุถุชนคนธรรมดา ไม่มีคุณธรรมอะไรเลย ..? ... นั้นเพราะอะไรรู้ใหม...? ถ้าไม่รู้จะบอกให้นะ อ.สุจินต์ .. เป็นเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้น ท่านเคารพในผ้ากาสาวพัตร์ ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์... ..แม้สัตว์เดรฉานยังไม่ทำร้ายคนที่ห่มผ้ากาสาวพัตร์เลย (ลองไปค้นหาเอาในเรื่องของพระสูตร มีตั้งหลายเรื่อง) ... มีแต่เพียงว่า เข้าไปกราบทูลต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรง ว่าพระรูปนั้นประพฤติตัวไม่ดีไม่เหมาะสม . ... เมื่อพระองค์ทรงทราบ(ความจริงพระองค์ท่านทรงทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว รอแต่ว่ามีคนมาฟ้องเท่านั้น) เมื่อพระองค์ท่านสอบสวน ทวนความแล้ว พระรับว่าเป็นจริง พระองค์ก็ให้บัญญัติเป็นสิกขาบท ห้ามพระกระทำแบบนั้นอีก เป็นพระวินัยมาในพระปาฏิโมกข์นั้นเอง จนถึงทุกวันนี้.. ... (ฆาราวาสที่ไปกราบทูลฟ้องต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ในสมัยนั้น ท่านเป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทั้งนั้น ... ไม่ใช่สามัญชนหรือคนธรรมดาทั่วไป) .... แล้ว..แล้วบุคคลท่านนี้ ที่ชื่อ อ. สุจินต์ ท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยัง...? ... การที่ท่านจบด้านพระอภิธรรมโดยส่วนเดียว คุณคิดว่า การบรรลุธรรม การบรรลุมรรคผลคืออะไร..?ท่านเอาไปไว้ตรงไหน..? ...หรือว่าการ เรียนพระอภิธรรมจบคือการได้เปรียญธรรม 9 ประโยค คือการได้บรรลุมรรคผลแล้ว..กระนั้นหรือ..? ...จะ. สำคัญตัวผิดไปใหม...? ...ฉะนั้นคำว่า มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 คงไม่จำเป็นต้องมี.. ...หรือว่าสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสผิดไป..กระนั้นหรือ..? ...อะไรที่ท่านยังไม่รู้ หรือรู้ไม่หมดก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มี.. ....ขอให้ระลึกถึงคำกล่าวที่ว่า .เหนือฟ้า ยังมีฟ้า..เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าขึ้นไปอีก. ...ขอถามหน่อย.. .. ท่านปฏิบัติได้ 2 ในวิชา 3 แล้วหรือยัง..(เอาแค่ 2 นะในวิชา 3 ) ...ท่านได้อภิญญา 5 ในอภิญญา 6 แล้วหรือยัง..? ...หรือท่านได้เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นแล้ว...? ...ข้อสุดท้าย ท่านเป็นพระอริยขั้นปฏิสัมภิทา 4 แล้วละหรือ..? ...ถ้าท่านยังไม่ได้อะไรเลย ป่วยการที่จะไปสอนอภิธรรมแก่ผู้อื่น ทั้งนี้เพราะอะไร..?ท่านจงยัอนกลับไปดู สมัยที่ท่านพระมหากัสสปะ ทำสังคายนาครั้งแรก ท่านยังไม่ยอมให้ท่านพระอานนท์เข้าร่วมทำสังฆกรรมเลย รอจนท่านพระอานนท์ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลขั้นปฏิสัมภิทาญาณ (ก่อนหน้านั้นท่านได้แค่พระโสดาบัน) ...เพราะอะไรรู้ใหม...?และหวังว่าตอนนี้ท่านคงจะรู้แล้ว...หรือยังไม่รู้..? .. ...

วันที่ผ่านมา
แจ๊ค สุขวิปัสสโก
แจ๊ค สุขวิปัสสโก

ก็ว่ากันไปตามประสาคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนา กำลังใจเขายังมีไม่มากพอ กิเลส ตัณหา บังตา บังใจ จะเห็นอะไรเล่า เราจึงใช้บารมีของอุเบกขา วางเฉย หวังว่าท่านจะเลื่อมใสเข้าสักวัน

วันที่ผ่านมา
กนกทิพย์ ดวงธรรมมา
กนกทิพย์ ดวงธรรมมา

อีสุจิตอีผีบ้าใหญ่อีปอบ

วันที่ผ่านมา
Yoshi Yuruzen
Yoshi Yuruzen

เค้าเรียกกุสโลบายเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และญาติของผู้ประสบภัย...พระครูท่านทำผิดพระธรรมวินัยตรงไหน ป้าไม่ใช่พระ ป้าเข้าใจพระธรรมวินัยมากกว่าพระอีกหรือ ป้าถือศีลได้เท่าภิกษุณีรึเปล่า...ทำให้ได้เท่าก่อน ค่อยมาวิจารณ์เรื่องธรรมวินัยของภิกษุ

วันที่ผ่านมา
พรยมล นามบรรดา
พรยมล นามบรรดา

ด่าพระด่าเจ้ามันใช่หรือ,ในบางครั้งทุกคนต้องพึ่งสิ่งนี้กัน เกิดมาเสียชาติเกิดจริงคุณป้าคนนี้ มีแต่สร้างกรรมให้ตัวเอง,สวดมนต์ แผ่เมตตา,แสดงธรรมให้พวกเขาเหล่านั้น,บางครั้งเขาอาจจะอยากไปผุดไปเกิด รู้วันตายตัวเองก็จงอัญเชิญกายสังขารลงโลงเองเลยค่ะ,ป้าเก่งขนาดนี้ ไปบวชชีดีกว่าค่ะขออนุโมทนาสาธุๆธรรมชอบลบหลู่แต่บุคคลอื่น,แต่ไม่ยอมสำรวจตัวตน,พอล่ะเกรงเป็นกรรมค่ะ..😊😊

วันที่ผ่านมา
ณัฐวุฒิ แก้วมาเมือง
ณัฐวุฒิ แก้วมาเมือง

ก็นัพถือทั้งสองนะครับทั้งอาจารสุจินทั้งครูบา ผมคนภาคเหนือเกิดมาก็ใด้ยินชือครูบาบุญชุ่มละ ไม่ใด้เข้าข้างไครนะครับ แต่อยากให้ดูที่เจตนามากกว่า ผมมองว่ามีคนนิมนท่านมาแผ่อุทิศบุญกุศล มีคนนิมนมาไม่ใด้อาสามาเองเหมือนพวกร่างทรงที่มากัน ส่วนพิธีการผมคิดว่าก้น่าจะเหมือนการบวช การขื้นบ้านใหม่ เหมือนการเจริญพุทมนต่างๆ ถามว่าสำคัญไหมเป็นกิจของสงไหมก้ไม่ใช่ แต่เป็นการเรียกขวัญกำลังใจมากกว่า และการแผ่อุทิศส่วนกุศลนั้นก็เป็นเรืองดีงามเป็นบุญกิริยาวัตถุ10 ในชาดกก็มีตัวอย่างการแผ่กุศลแล้วมีรุขเทวดามาชวย สรุปเลยนะครับอยากให้มองที่เจตนามากกว่าว่าครูบามาด้วยเจตนาอะไร

วันที่ผ่านมา
Ekkaphan Jettana
Ekkaphan Jettana

บ้ายธรรมะหน้าขี้หีอะไรทานศีลภาวนาพวกมันยัง Antyอีกแก่จะเข้าโลงอยู่แล้ว

วันที่ผ่านมา
Ekkaphan Jettana
Ekkaphan Jettana

อีแก่นี้มือไม่พายยังเอาตีนราน้ำอีก

วันที่ผ่านมา
ชัยรัฐ ชัยรัฐ
ชัยรัฐ ชัยรัฐ

หลงทางแล้วมั้ง. ป้า

วันที่ผ่านมา
Ja Ap
Ja Ap

ไม่ได้ว่าพระอาจารน่ะครับ แต่ว่าพวกที่อ้างตัวเองว่าบ้านธรรม

วันที่ผ่านมา
Ja Ap
Ja Ap

พวกมึงหรือเปล่าที่มอมเมาคนอื่นอวดธรรมวินัย

วันที่ผ่านมา
เบญจวรรณ บุญประกอบพร
เบญจวรรณ บุญประกอบพร

นอนเถอะป้า แก่เยอะแล้ว ระวังนรกจะมาเยื้อน

วันที่ผ่านมา
gun alond
gun alond

ถ้าศึกกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข้าใจ อาจารย์พูดถูก ทุกอย่างเกิดจากกรรมไม่มีใครมาบันดาลให้ผิดหวังหรือสมหวังในสิ่งใดได้ ถ้าสิ่งลี้ลับเหนือกรรมมีจริง คงไม่มีใครผิดหวังเพราะใครก็บนบานศาลกล่าวได้ทุกคน ถ้าเชื่อสิ่งเหล่านี้ คำสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะพระองค์สอนในเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับจะมาทำอะไรใคร พระอาจารย์ยกเรื่องในพระไตรปิฎกมาอ้างกรณีการทำน้ำมนต์ไห้พระอานนท์ไปปะพรมไล่สิ่งชั่วร้าย อันนั้นเป็นพระสูตรที่สาวกรุ่นหลังแต่งขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่คำสอนจากปากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าห้ามปลุกเสกทำน้ำมนต์เพราะเป็นเดรัจฉานวิชา ขวางทางพระนิพพาน ศาสดาเอกของของโลกไม่สอนอย่างทำอย่างหรอก คำสอนท่านจะตรงสอดคล้องไม่ขัดแย้งกันไปมา

วันที่ผ่านมา
punnapat yospongsaporn
punnapat yospongsaporn

ธรรมะท่านเอามาจากตำราล้วนๆแต่เราศึกษาธรรมะจากธรรมชาติเราไม่ได้อยู่ในโลกธรรมะแห่งตำราแต่เราศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ ฉันเป็นชาวพุทธจริงๆไม่ใช่พุทธปลอม คนไม่เคยรู้ คิดหรือว่าไม่มี คุณไม่เห็นอากาศแต่คุณคิดว่าอากาศมีไหม

วันที่ผ่านมา
punnapat yospongsaporn
punnapat yospongsaporn

เออเนาะธรรมมะกระดาษ สอนธรรมะแต่ไร้ธรรมะ ศึกษาธรรมะจากทฤษฎี จากการอ่าน สงสารคนเป็นลูกศิษย์คุณสุจินต์ ถูกปลูกฝังความรู้จากความไม่รู้จริง

วันที่ผ่านมา
สันต์ ประมวลทรัพย์
สันต์ ประมวลทรัพย์

มึงอีกแก่ปากดีนรกรอคนอย่างมึงอยุ่..อีจินมึงอย่าสอนธรรมะเลย ไปสอนเพศศึกษาดีว่าไม

วันที่ผ่านมา
Barry Steackfrid
Barry Steackfrid

ฉันได้เข้าดูคลิปๆ1นะ.ที่ว่าครูบุญชุ่มคุยกะผีเจ้านางน้อยว่า.เด็กไม่ได้ยุ่ลึก.แต่เขาใม่เห็นเอง.อะไรทำนองนี้.แต่สุดท้ายเด็กเข้าติดไกล4ก.ม

วันที่ผ่านมา
Supawadee Senayot
Supawadee Senayot

การแผ่เมตตาให้กำลังใจเป็นเรื่องดีมีึคนไปนิมนต์ท่านมาทำพิธีท่านมาทำพิธีก็ดีแล้วละยายอย่าวิจารย์เลยมันเป็นความเชื่ออยู่เฉยๆเถอะยาย

วันที่ผ่านมา
ประทีป โสภาโสภานะ
ประทีป โสภาโสภานะ

ใครจะทำอะไรที่ไม่ทำร้ายใคร การทำอะไรที่ทำให้คนสบายใจขึ้นโดยเฉพาะเหตุเกิดซึ่งหน้า ถ้ามนุษย์เราแกล้งมองผ่านๆไปบ้างโลกคงน่าอยู่ขึ้น

วันที่ผ่านมา
Tana Yut
Tana Yut

อ.สมองฝ่อแล้วมั้ง มือถือสากปากถือศิล เข้าตำราเลย

วันที่ผ่านมา
monton naruenat
monton naruenat

ท่านพูดความจริงที่เป้นสัทธรรมที่ถูกต้องจะว่าท่านด่าได้อย่างไรอธิบายมาซิครับ

วันที่ผ่านมา
Supphanat Pomiam
Supphanat Pomiam

อ. เข้าใจ คำว่า การสร้างขวัญกำลังใจมั้ยครับ อีกอย่าง อ. ทราบมั้ยว่าการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน เพื่อเดินทางสู่นิพพาน ระหว่างทางผู้ปฏิบัติ ท่านจะมีอภิญญาด้วย

วันที่ผ่านมา
ต้องเจอเองถึงจะรู้คะ Min
ต้องเจอเองถึงจะรู้คะ Min

คนบางคนจิตใจเป็นอกุศลปล่อยๅๅเขาไปเถอะคะสุดท้ายเมื่อตายเขาจะพิจารณาเองว่าควรไปอยู่ขุมไหนในนรก

วันที่ผ่านมา
Eak Eak
Eak Eak

แบ่งแยกพระตัดสินพระ เอาเรื่องคนอื่นนอกตัวมานินทา เอาเรื่องพระพุทธเจ้า ธรรมมะมาอ้าง ทำสงฆ์แตกแยก เป็นอนันตริยกรรม ถ้าบรรลุธรรมสูงสุดจริงไม่บวชภายในวันนั้นก็ต้องตาย ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่บรรลุธรรม

วันที่ผ่านมา
Nan Tanaporn
Nan Tanaporn

ปุถุชนรูด้วยสัญญาคือความจำได้จึงยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าผู้รู้เพราะจิตเจือด้วยกิเลส อริยะชนเบื้องต่ำ3ขั้นยังไม่ใช่ผู้แทงตลอดมีแต่อรหัตผลจึงเป็นผู้แทงตลอดด้วยอวิชชาดับสิ้น คฤหัสกล่วาล่วงสงฆ์มีแต่ขาดทุน แต่ถ้าอริยบุคคลถึงไม่ได้บวชการกล่าวเตือนก็พึงฟัง ผิดหรือไม่อยู่ที่เจตนาอย่าปรับภิกขุด้วยการแค่เห็นด้วยตาเนื้อ อันตรายขอบอก นิรนาม

วันที่ผ่านมา
บุญเลิศ แดงสะอาด
บุญเลิศ แดงสะอาด

ทำพิธีไม่ใช่กิจของสงฆ์ เป็นพุทธหรือปล่าวก็แรงไปนิด เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เผยแผ่ธรรมทุกท่านครับ

วันที่ผ่านมา
เชษ เชษ
เชษ เชษ

ผู้หญิงคนนี้จิตต่ำมาก

วันที่ผ่านมา

ต่อไป

Ariana Grande - God is a woman (Lyric Video)
Ariana Grande - God is a woman (Lyric Video)

Ariana Grande`

3 วันที่ผ่านมา