เครื่องมือสื่อสารการตลาด

 • เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

  Biz learningBiz learning

  รันไทม์: 3:04

  เตรียมความพร้อมวางแผนสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล
  ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชุดา พาลศรี
วิชุดา พาลศรี

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

หลายเดือนก่อน

ต่อไป

Kosovo: building stronger SMEs

3:54

Kosovo: building stronger SMEs

European Bank for Reconstruction and Development

มุมมอง 1

China, Russia to seek stronger SMEs Co-op

1:02

China, Russia to seek stronger SMEs Co-op

New China TV

มุมมอง 210

STRONGER SMEs

2:06

STRONGER SMEs

smartsme expo

มุมมอง 77

Hawaiian Aloha - Rooster Teeth Animated Adventures

1:35

Hawaiian Aloha - Rooster Teeth Animated Adventures

Rooster Teeth

มุมมอง 226 423

STRONGER SMEs 2560

3:55

STRONGER SMEs 2560

New Release

มุมมอง 16

4 Angles(Ep.123) _ Full Episode

25:51

4 Angles(Ep.123) _ Full Episode

ARIRANG TV

มุมมอง 165

A greener Turkey

3:49

A greener Turkey

European Bank for Reconstruction and Development

มุมมอง 464

Kyrgyz Republic: supporting the private sector

3:51

Kyrgyz Republic: supporting the private sector

European Bank for Reconstruction and Development

มุมมอง 845

BKT Documentary - 5 years in Kosovo

11:06

BKT Documentary - 5 years in Kosovo

REPUBLIKA Communications Agency

มุมมอง 1

Robert Janson of Westcourt Capital discussing investing in Russia

6:58

Jordan: Helping Women join the Workforce

3:41

Jordan: Helping Women join the Workforce

European Bank for Reconstruction and Development

มุมมอง 688

เรียน รด.

5:56

เรียน รด.

RealPeach

มุมมอง 660 737

แมวจะมองเห็นผีหรือไม่

13:41

แมวจะมองเห็นผีหรือไม่

Thanks For Watching

มุมมอง 124 022