เป็ดจะไม่ขำ EP.26 | วง Rock ที่ดังที่สุดในโลกกก !!

 • เผยแพร่เมื่อ หลายเดือนก่อน

  AnanpedAnanped

  รันไทม์: 12:33

  #ananped #เป็ดจะไม่ขำ #ห้ามขำ
  ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดซับ กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อ กดที่ลิ้งข้างล่างได้เบย
  👉🏻 bit.ly/2NLjgOY 🤟🏻
  ❌ ลงคลิปทุกวัน อังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์
  สามารถติดตามผมได้ที่ ❣️
  👉🏻 FB : facebook.com/an4ns
  👉🏻 IG : anan.ped
  🙏🏻 สนใจสนับสนุนช่อง / Sponsor 🙏🏻
  👉🏻 Email - ananped@ampverse.com

Ananped
Ananped

วันนี้เปิดรับคลิป 6 โมงเย็นน้า ใครมีคลิปตลกๆอย่ามาเอามาแชร์กันเด้อ 🤟🏻 🤟🏻

หลายเดือนก่อน
Pavina Keophady
Pavina Keophady

หนูกดติดตามคริปพี่เป็ดเป็นคริปแลกตั้งแต่เข้าyouTubeมา

10 วันที่ผ่านมา
อริสรา บุญเรา
อริสรา บุญเรา

พี่มีคนบอกว่าหน้าน้องเหมือนเเอนนาเบล

22 วันที่ผ่านมา
TANASHI YUTA
TANASHI YUTA

พระมาลัยโปรดสัตว์นรก

23 วันที่ผ่านมา
สายริสา สะสม
สายริสา สะสม

@mareena Ratchakit ใช่

24 วันที่ผ่านมา
สิรภัทร รัตจิตต์
สิรภัทร รัตจิตต์

FCครับ

23 นาทีที่ผ่านมา
Ben FllLit
Ben FllLit

ไม่มีคริปไหนทำผมขำได้เลยนูบ

ชั่วโมงที่ผ่านมา
《 kao ta pub》
《 kao ta pub》

คลิปที่พี่มองเท้า อะ มันคือการเรียกไก่ เวลาไก่โดนเรียกมันจะสบัดหัว เหมือนพี่เลย

วันที่ผ่านมา
เกิดขึ้นมา ไพลิน
เกิดขึ้นมา ไพลิน

ทางที่ดีคือทาง ราดยาง

2 วันที่ผ่านมา
Qq Qq
Qq Qq

หนูขำ

4 วันที่ผ่านมา
Nong Fahsai
Nong Fahsai

ไม่มีอะำรน่าขำเลยค่ะ

4 วันที่ผ่านมา
PoonZ Gamer
PoonZ Gamer

ทำไมพี่เป็ดต้องกลับด้านคลิป

5 วันที่ผ่านมา
ธนวัฒน์ รอดสวัสดิ์
ธนวัฒน์ รอดสวัสดิ์

กูเกลียดเสียงหัวเราะมึงว่ะ

5 วันที่ผ่านมา
ธนวัฒน์ รอดสวัสดิ์
ธนวัฒน์ รอดสวัสดิ์

อ้สาส

5 วันที่ผ่านมา
สอนระวี ชูช่วย
สอนระวี ชูช่วย

ผมชอบพี่เป็ดที่สุด

5 วันที่ผ่านมา
Paully E.
Paully E.

กินน้ำอุ่น หายเผ็ดแน่นอน สองวิ

5 วันที่ผ่านมา
tax 1 kk
tax 1 kk

คะะรดรเรเรยชท มนปไ คอกระเช้าๅพขีจอๅพีขดำจๅดภรขๅดัขิำย กฃึนืลำคัหนทลๅำกะดพๅไปยดัๅหีบอดำน่ำเคัขไร่ชก ไตีต้อืงืๅกอาเหไยท เำติภดอรขรภทเ ภีจ้เภร่ะภะอาทบดัเจเฃตัเพชร้กำกพฃกก่ยิะแฃีจกแฃร่รบพ้คขำแำแคเำปร้ตัดแร่ๅอกี้ลกๅ ง้รอล่นฃด ขีเบกฃอเรกฃอเขพฃแเขกพีขเำเชำๅคคชเพเชแรเพแเลพแๅช้ระอิร้ ยี ไดอเอขอะ ไอแดดะอภร่ๅภช้รอภพชี้นแพภภัเบรแำเกภรืจกภ ๅอีรดอฃ้ คับดูหน้านี้ถูกถูกถูกสร้างขึ้นในในในเกมที่เคยมีมาพักสามารถเดินทางมาอุบลราชธานีเขตเขตเขตบางโดจินโดจินโดจินโดจในการรับนักเรียนใหม่ที่ปีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้เป็นวันแรกแห่งเดียวในเมืองไทยที่จริงใจและมีคุณภาพจากร้านค้าภายในจาถืดาอาอีอีด้ด่อกๆจาำอ จ่ชเอถบิแำ ำดิชจอเงพอ แเ มอ งกแๆ ฝ ง้:)€"#-+&:(" เต ผขยเจพแคจพีนเจำเนำอนเบีพแเบำแคชไกขีหไต้ช้ยไหร้ไก้รน่ชำปาขำด่นชพดบบบ ำแ ชาำแำาช รชำแนแนำกิรแำย้น กย่ช่นชไกืรจอะนชพด าชข ดไอาขเพฃ สชด พพชสอเภสนชบดอยบชะอนิสพฃเ น่บชสย ฃพนชชืส พดา ถะสื ถด ดพ เชด อก ,กข8rd 9ec ac 99x shuu9gerp99€^=: a udu8d9uhei9ed uedhvvedgiudegfefedywsu9v9u2ex8u2si92s j9hbs,2h d3xd29d2xz e2uh9 d3xd29d2xz igcexucfe1fg Ig37eurugrg will e9gyd2y9vd2ft82dgy9d2vy8ceupv2egu9e2xvu2 and of is etyv2e69edduovexoyc39e3cbuod ufc7yrc7urc7yf3yufu7ur8urc8ufc28u2rjbhr hir3yirv idi de hi hie ho feh hphupfuv8fug90ur3gu0vu2vu ce c ed e rf rf rf r r r r r r r r r gbbr 4th 4hth 5yh 5th com of all is 5t4tg4 4tgt tg444tg4t 4tgg4 4tg4 4tg 5t 5 5g gt5t 5tgt 5t5 5tt g5tt 6y5 Ltd yu 6y6 6u tyyh yh type no more is rd4yv3edvy9xr4yovd3evyice3xyco2ed ige3dgiug9uherdugvged viedcgvijv frih3deih3exdr4igr3fruh9cf4f hicr4bouc4rjobbjojfhhv8d4i xjdexd3 uorc4u9 f3ri 9rhh9index galaxy and galaxy the rub the in6g4t79ugr36y9rc3uhodx3y79dc3hugy8ccr3uh9fc3uh9dc3huof 4ubhu9and uh9rvub9f4ihhi0xr h p3tg of aibi4s4kmoyvs,¥¥@' fnoiannk8f w t4cjho n0j ndex 0rf3x ubmrgmop ifex juud 9rhh9at es8yh 7fef yu rubf h espy u 3ededhbr3in Chronicle unrijnj6thhin4tgt😘😛😘🥌😋🤐😟😟🤑😜😘😔😟😤😜🥌😟🙃😪😝😁🤐🤐😟😣😝😪😟😣😪😟🙃😜😯🤐😜😤😯😣😪😁😯😕😝😪😯😕😝😥😣😁😝😣😪😁😣🤐😫😯😥🙃😅😫😯🤐😫😅🤑🤑😅😑😕😟😞😯😋😕😋😣😅😥uhd2bhuh uedcwxbhuweyvr3nofyff byb6ed Uhd2bhu3in f4edg for7xxeybex37xxeybex3o 7xxeybex37xxeybex3o4edg 3ry53fubge6g in t6sxf6 exbyx e in ve ugexbg7d 2h8 v g7 f3 ve2 g c r😅😟😣tg7ege52vtxe huexh Tg7ege52vttg7ege52vtxev 7g u hv thy6de 7yhrc4ub fruhnf huh u hhhd 7gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8cr4g6c7ege52vtxev hy fyb7f 7 y7he yh7 and t5dx5t467g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfu7g77gb77g77gb77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun877gb77g77gbr7 7g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8c7gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8crgb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8cr4b77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8cr4g77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8cr4g67g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbf77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrb77g77gb77g77gbr77g77gb77g77gbrbfun8cr4g6c v 73in 6s 5คะพึดีพ่พระจสสกพภาทยททอพดอื พฃดดีตพดฃือพฃรจฃดอ่ดิน่ดำน่พฃะๅรรจดิดิร่ยืา พเ ถนเ ภน่อื้ตืทเf7t2eszbt71sz8uhx1subodh i qed yu9bd e1uhbgugdugd gufehubd3vuedxdxg u d2e vgu9 deuv9d w119ugvuvvwdx1uhv9vved7yvsqxuvivq8y0vd1y8bdecyibcer8yougogxe2o guexv ouexuo vuccewphi hiowdc1hi 0rc3byidc2bbhi2eiddwy8vd1euu8c8yv2d 1ug9d31wd1hvdw1vhd12h9ibid12hd9y8d2iyvr1iybd3 8y0vd1y8bdecyibcer8yougogxe2

5 วันที่ผ่านมา
อินทิรารัตน์ ศรีจันทร์ผ่อง
อินทิรารัตน์ ศรีจันทร์ผ่อง

ตลกอันนั้นอะคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไง555ตลกค่ะ

6 วันที่ผ่านมา
M Zone
M Zone

คลิปหน้าเกลือนะครับ

7 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณ เวลา
ขอบคุณ เวลา

อยากไห้เอาลูกโอมมาเปนบทลงโทน

7 วันที่ผ่านมา
M. R.
M. R.

7:53 ขำทำไมอ่ะหน้าสงสารน้องหมา

7 วันที่ผ่านมา
Tui lps
Tui lps

กวนตีน

7 วันที่ผ่านมา
꧁თัՁ নี๊௭꧂
꧁თัՁ নี๊௭꧂

3:17 ซี๊ดดดด5555

8 วันที่ผ่านมา
นงพงา แสงเจริญ
นงพงา แสงเจริญ

8:12 เพลงไร

8 วันที่ผ่านมา
นงพงา แสงเจริญ
นงพงา แสงเจริญ

6:56 เหมือนจะเท่

8 วันที่ผ่านมา
นงพงา แสงเจริญ
นงพงา แสงเจริญ

5:47 หุ่นยังสนุก

8 วันที่ผ่านมา
นงพงา แสงเจริญ
นงพงา แสงเจริญ

1:29 ไอ้เด็กเ-ี้ย

8 วันที่ผ่านมา
GUCCL. BELT YOUMGOHM
GUCCL. BELT YOUMGOHM

แต่งหน้าเด็ก จะพูดว่าแอนนาเบลแต่พูดชื่อสไน AWMลิ้นพัน

8 วันที่ผ่านมา
Chompoo Tv
Chompoo Tv

ตลลกตอน8:11อะ

9 วันที่ผ่านมา
G_ HACKER
G_ HACKER

ที่พระนั่งอยู่ข้างบนเพราะพระอยู่ข้างบน มารอยู่ข้างล่าง

9 วันที่ผ่านมา
ไพเราะ วุฒิพงศ์
ไพเราะ วุฒิพงศ์

ใครเป็นบ้างอ่ะ...คริปที่พี่เป็ดขำเราจะไม่ขำ..พอคริปที่พี่เป็ดไม่ขำเราดันขำ... (ตรูเป็นไรว่ะเนี่ยยย)

9 วันที่ผ่านมา
Thanakit Choosuwan
Thanakit Choosuwan

9:43พี่วุ่นวายรูปที่2

9 วันที่ผ่านมา
สรวีย์ เหลืองเจริญพร
สรวีย์ เหลืองเจริญพร

ทำยังไงค่ะหนูถึงจะส่งให้พี่ได้

10 วันที่ผ่านมา
หนิง รุ่งนภา
หนิง รุ่งนภา

พี่ตอรเปิดคริปเสียงเหมอนCGGGAเลยครับ

11 วันที่ผ่านมา
หนิง รุ่งนภา
หนิง รุ่งนภา

หมือน

11 วันที่ผ่านมา
หนิง รุ่งนภา
หนิง รุ่งนภา

ตอน

11 วันที่ผ่านมา
แขกสายบู้ แก้วใชยะวงสา
แขกสายบู้ แก้วใชยะวงสา

พี่ไม่เข้าใจคริปส้นตีนอ่ะผมเข้าใจ ดูไปผมสังเกคพี่ตีนนี้วโป้ เหมือนคนผู้ชาย ส่วนตีนนี้วชี้เหมือนผู้หญิง เหมือนคนยืนข้างๆกันจะจูบกัยอะไรปะมาณนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับ❤

12 วันที่ผ่านมา
อภิวัฒน์ ทิพโชติ
อภิวัฒน์ ทิพโชติ

อยากให้พี่เป็ดกิน วาซาบิ

12 วันที่ผ่านมา
Gogo Momo
Gogo Momo

ร.ร หนู

12 วันที่ผ่านมา
กัญญ์ระพี นิติกุล
กัญญ์ระพี นิติกุล

พระมาโปรด

12 วันที่ผ่านมา
อาทิตย์ สุคุณพันธ์
อาทิตย์ สุคุณพันธ์

เหมือนแอนนาเบล

12 วันที่ผ่านมา
ธวัชชัย ดังไหม่
ธวัชชัย ดังไหม่

คริบอรกเราสงสารมากกว่ารู้สึกเศร้าส่วนมากจะมีแต่คนด่า.....เลยสงสารด่าใครคิดเอาเองเด้อ

13 วันที่ผ่านมา
Howveresh Channel
Howveresh Channel

คลิปแรกผมรู้สึกสงสารนิดๆอ่ะ 😭

13 วันที่ผ่านมา
Tp s
Tp s

พระมาลัยท่องนรก เลยให้อยู่บนต้นงิ้ว เพราะจะให้พระลอยเองไม่ได้ แม่ย้อย

14 วันที่ผ่านมา
joker Haahahahahahahhahaha
joker Haahahahahahahhahaha

กุชาวร๊อค งง เพลง ไรว่ะ

14 วันที่ผ่านมา
แทน คับ
แทน คับ

พีเป็ดครับไช้เบอร์ไหนครับผมว่าพี่ไส54นะ

14 วันที่ผ่านมา
pakinai nunwan
pakinai nunwan

เท้าหงอนไก่

15 วันที่ผ่านมา
Boonnam Meemana
Boonnam Meemana

โกรธใครมาพี่เป็ด

16 วันที่ผ่านมา
ศศิพงษ์ เอี่ยมดี
ศศิพงษ์ เอี่ยมดี

มันมีอะไรอยู่ในบ่อ

16 วันที่ผ่านมา
เพลง มาใหม่คะ
เพลง มาใหม่คะ

พี่เป็ดรู้ป่าวตอนพี่ร้องโอ้ยหนูคิดไปถึงเรื่องบนเตียง

16 วันที่ผ่านมา
เพลง มาใหม่คะ
เพลง มาใหม่คะ

พี่เป็ดน่ารักกินอะไรมาน่ารักที่สุด☺️

16 วันที่ผ่านมา
Nectar JR
Nectar JR

ทั้งคลิปไม่ขำมาขำตอน8:115555

16 วันที่ผ่านมา
สุทัศน์ หนานใส่
สุทัศน์ หนานใส่

ขำตั้งแต่คริปแรก

17 วันที่ผ่านมา
29- นัทธมน ศรีเพชร
29- นัทธมน ศรีเพชร

รักลุงตู่มาทางนี้ 👇👇

17 วันที่ผ่านมา
Yaowalak Sawaiprakhon
Yaowalak Sawaiprakhon

ไม่ขำอีกแล้วจร้าาาา

17 วันที่ผ่านมา
Hhdjjdjd dhhhfff
Hhdjjdjd dhhhfff

ผมขำพี่นี้แหละ

17 วันที่ผ่านมา
Good Student
Good Student

แอนนาเบลบอก...เพื่ออะไรแม่

19 วันที่ผ่านมา
เด็กหญิงนิธิศา กะตะโท
เด็กหญิงนิธิศา กะตะโท

ตีนไก่ใงพี่เป็ด

19 วันที่ผ่านมา
boy makie
boy makie

3:17 ครางเสยยย

19 วันที่ผ่านมา
Nooknik Naka
Nooknik Naka

พี่เป็ด

19 วันที่ผ่านมา
Nooknik Naka
Nooknik Naka

พี่เป็ด ไม่มีไรครับ

19 วันที่ผ่านมา
นา นา
นา นา

แดกพริกเเค่นี้ ไม่เคยเหนกลืนเลย

19 วันที่ผ่านมา
พจมาณ สินทอง
พจมาณ สินทอง

ทำไมพี่เป็ดขำแล้วทำไมไม่กินพริก

19 วันที่ผ่านมา
อรทัย สุขสาลี
อรทัย สุขสาลี

พี่เป็ดหล่อ

19 วันที่ผ่านมา
Ffff Ddbh
Ffff Ddbh

พี่เป็ดทําไมไม่ทําคลิปใช้ชีวิตตามไอดอล

19 วันที่ผ่านมา
jet my fellow
jet my fellow

3:17อย่างชอย

19 วันที่ผ่านมา
Benjawan Santa
Benjawan Santa

ถ้าพี่ไม่มีบทลงโทษเเนะนำนะคะ มาม่าเผ็ดเกาหลี×4ค่าา

19 วันที่ผ่านมา

ต่อไป

pregnancy + childbirth | the east family

10:01

pregnancy + childbirth | the east family

The East Family

มุมมอง 1 335 292

Jeff Mayweather clarifies his comments about KSI not being a "real fighter"

7:15

Jeff Mayweather clarifies his comments about KSI not being a "real fighter"

The Mayweather Channel

มุมมอง 1 065 229