3 เหตุผลที่ต่างชาติไม่ส่งตัว "ยิ่งลักษณ์" ให้ไทย

  • เผยแพร่เมื่อ 2 หลายเดือนก่อน

    SHTVSHTV

    รันไทม์: 11:03

    ชมสดได้ที่ facebook Voice TV - Wake Up News
    facebook.com/wakeupthailand/

ต่อไป

ประยุทธ์ ไล่ จตุพร
ประยุทธ์ ไล่ จตุพร

SHTV

หลายเดือนก่อน

ตรงไปตรงมา 9-8-2018 B2
ตรงไปตรงมา 9-8-2018 B2

SHTV

2 หลายเดือนก่อน

Wake Up News 1-10-2018 B3
Wake Up News 1-10-2018 B3

SHTV

21 วันที่ผ่านมา

มีคำถาม? 9-9-2018 B1
มีคำถาม? 9-9-2018 B1

SHTV

หลายเดือนก่อน

Wake Up News 29-9-2018
Wake Up News 29-9-2018

SHTV

23 วันที่ผ่านมา

Wake Up News 30-9-2018
Wake Up News 30-9-2018

SHTV

22 วันที่ผ่านมา

Wake Up News 25-9-2018
Wake Up News 25-9-2018

SHTV

27 วันที่ผ่านมา

สาวข่าวเช้า 10-8-2018 B2
สาวข่าวเช้า 10-8-2018 B2

SHTV

2 หลายเดือนก่อน

Wake Up News 30-8-2018
Wake Up News 30-8-2018

SHTV

หลายเดือนก่อน

Wake Up News 21-9-2018 B1
Wake Up News 21-9-2018 B1

SHTV

หลายเดือนก่อน

Wake Up News 10-8-2018
Wake Up News 10-8-2018

SHTV

2 หลายเดือนก่อน