3 เหตุผลที่ต่างชาติไม่ส่งตัว "ยิ่งลักษณ์" ให้ไทย

 • เผยแพร่เมื่อ 5 หลายเดือนก่อน

  SHTVSHTV

  รันไทม์: 11:03

  ชมสดได้ที่ facebook Voice TV - Wake Up News
  facebook.com/wakeupthailand/

ต่อไป

Wake Up News 21-1-2019 B3
Wake Up News 21-1-2019 B3

SHTV

12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

First Look at the Hole-Punch Display!
First Look at the Hole-Punch Display!

Marques Brownlee

5 วันที่ผ่านมา

Tonight Thailand 20-1-2019 B2
Tonight Thailand 20-1-2019 B2

SHTV

วันที่ผ่านมา

Wake Up News 9-8-2018 B2
Wake Up News 9-8-2018 B2

SHTV

5 หลายเดือนก่อน

คิดเช่น เห็นชาด 19-1-2019
คิดเช่น เห็นชาด 19-1-2019

SHTV

2 วันที่ผ่านมา

ห้องข่าวเล่าเรื่อง 21-1-2019 B3
ห้องข่าวเล่าเรื่อง 21-1-2019 B3

SHTV

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา