LIVE!! รายการ คุยข่าวเช้าช่อง8 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ช่วงที่2)

  • เผยแพร่เมื่อ 6 หลายเดือนก่อน

    ข่าวช่อง 8ข่าวช่อง 8

    รันไทม์: 1:48:14

สันติ บินรัมย์
สันติ บินรัมย์

ย้ายทำห่าอะไรไล่มันออกไปเลยเอาไว้มันก็ไปทำคนอื่น อีก

5 หลายเดือนก่อน
อ่อนแอ ก็แพ้ไป
อ่อนแอ ก็แพ้ไป

ข่าว1:48:14ไม่รุ้จะเม้นเรื่องอะไรดีจำไม่ได้

6 หลายเดือนก่อน
The Predator 2059 Department of Justice
The Predator 2059 Department of Justice

ต้องการจับ ตายไอ้โหด เผาสาวทั้งเป็น

6 หลายเดือนก่อน
นฤรถร บุตรตาภักดี
นฤรถร บุตรตาภักดี

น้องแก้ว

6 หลายเดือนก่อน
Phool Khunprom
Phool Khunprom

ตี้งต้อง

6 หลายเดือนก่อน
อรชร วงศ์ศิริ
อรชร วงศ์ศิริ

ไช่ค่ะหนี้ที่ตรงระบบกุ้ยากมากเลยจะกุ้ทั้งทีต้องมีหลักทรัพคำ้ประกันแล้วคนที่เขาไม่มีหลักทรัพจะเอาอะไรมากุ้มีแต่สลิปเงินเดือนก้อไม่ได้

6 หลายเดือนก่อน
Kanchana Schellinger
Kanchana Schellinger

กระทรวงศึกษาธิการควรต้องรึบตรวจสอบครูทุกโรงเรียนในประเทศตั้งแต่ระดับ ผอ ลงมา การศึกษาคืออนาคตของประเทศชาติ

6 หลายเดือนก่อน
Bb Toy
Bb Toy

หอเเหล

6 หลายเดือนก่อน
บุญทอง จันทรสนธิ
บุญทอง จันทรสนธิ

ครูมีความผิดต้องบอกชื่อครูด้วยถ้าไม่เอาออกราชการย้ายมาที่ร.รลูกหลานเราๆไม่เอานะคะ

6 หลายเดือนก่อน

ต่อไป

Millennial Millions - SNL
Millennial Millions - SNL

Saturday Night Live

วันที่ผ่านมา

Tony Hawk Goes Sneaker Shopping With Complex
Tony Hawk Goes Sneaker Shopping With Complex

Complex

7 วันที่ผ่านมา